Voitto oikeudessa: tietokoneiden takavarikoille tuli vihdoin piste

Ville Oksanen tuulettaa ja syystä. Neljän vuoden ponnistelujen jälkeen oikeuskäytäntö saatiin vihdoin muutettua.

Ville taisteli tänään Espoon käräjäoikeudessa erittäin merkittävän voiton. Edustimme vastaajaa, jonka tietokoneet oli takavarikoitu vuonna 2007, koska häntä epäillään (ei siis vielä edes syytetä) vertaisverkon ylläpidosta ja käytöstä. Oikeus päätti heti käsittelyn jälkeen, että tietokone oli palautettava vastaajalle. Kone määrättiin käytännössä hukkaamiskieltoon (teknisesti pakkokeinolain takavarikkoluvun 10 §: “Takavarikoidun esineen säilyttäminen”) siltä varalta, että se myöhemmin tuomittaisiin valtiolle menetetyksi rikoksentekovälineenä.

Olemme tapelleet tietokoneiden takavarikoista neljättä vuotta. Käytäntönä on tähän mennessä ollut, että poliisi hakee epäiltyjen kotoa tietokoneet kaikkine oheislaitteineen (myös printterit, näppäimistöt, hiiret, modeemit ja jopa kaiuttimet) takavarikkoon siihen asti kunnes asiasta saadaan vuosien päästä tuomio suuntaan tai toiseen. Käytännössä poliisi on siis automaattisesti “varastanut” kaikki laitteet pelkän rikosepäilyn perusteella.

Olemme hävinneet reilusti yli kymmenen kertaa. Päätösten perustelut ovat vaihdelleet laadullisesti laidasta laitaan; osa on ollut jokseenkin hyväksyttäviä mutta joukossa on ollut myös aivan käsittämättömiä virhepäätöksiä. Olemme valittaneet takavarikoista ylempiin oikeusasteisiin. Valitukset on hylätty poikkeuksetta ilman perusteluita. Olemme yrittäneet vaikuttaa oikeuspolitiikkaan kirjoittamalla aiheesta yhden artikkelinkin.

Alusta alkaen meidän mielestämme on ollut selvää, että vertaisverkkokäyttäjien koneiden takavarikointia käytetään tosiasiassa rangaistuksena mikä ei ole suinkaan takavarikkosääntelyn tarkoitus. Vastapuolemme on julkisesti myöntänyt, että koneiden takavarikointi on tehokas pelote ja käytännössä mainio rangaistus vertaisverkkokäyttäjille eikä käytäntöä pidä muuttaa.

Meidän mielestämme tietokoneiden takavarikointi menettämisseuraamusperusteella edellyttää, että uhka menettää tietokone tuomiolla on todellinen. Korkein oikeus on linjannut lukuisia kertoja, viimeksi tapauksessa KKO 2009:29, että auton voi tuomita menetettäväksi vain lukuisten peräkkäisten tuomioiden jälkeen kun muuta keinoa estää rikosten jatkuminen ei enää ole käytössä. — Tietokoneet on sen sijaan takavarikoitu pelkän epäilyn perusteella ilman mitään aiempaa rikoshistoriaa.

Nyt voitetun päätöksen jälkeen käytäntö tulee muuttumaan. Koneista saa ottaa tarvittavat todisteet mutta niitä ei saa pitää enää kanissa menettämisseuraamuksen verukkeella. Koneet saadaan poliisin hallusta pois tästä lähin huomattavan todennäköisesti tuomalla pöytään tämänpäiväinen päätös.

Lisää tekijänoikeuksia koskevia artikkeleitamme löydät täältä: Tekijänoikeus.