NFT-julkaisun ABC – peliteollisuus

Hinta alkaen 20 000€ ja vie asiakkaan aikaa 12 tuntia

NFT-tutkimuspalvelumme on suunnattu sellaiselle pelialan yritykselle, joka:

 • Haluaa ymmärtää tarkemmin, miten NFT:tä voi tämänhetkisen lainsäädännön puitteissa hyödyntää osana yhtiön toimintamalleja
 • On jo päättänyt edetä NFT:den käyttöönotossa hyödyntääkseen niitä peleissään, mutta haluaa ensin varmistaa, että NFT-ominaisuudet rakennetaan juridisesti kestävälle pohjalle
 • On jo julkaissut NFT-ominaisuudet ja haluaa varmistaa ja auditoida NFT-toimintamallinsa

Luo ymmärrys NFT:n eli digitaalisen hallintatodistuksen käytön mahdollisuuksista ja rajotteista

Sääntelyn kestävän NFT-toimintamallin ja julkaisun suunnittelu ilman asiantuntijaa on käytännössä mahdoton tehtävä. NFT-tutkimuspalvelumme luo selkeän kuvan aiheen mahdollisuuksista ja rajoitteista.

Lue aiheesta Finanssivalvonnan sivuilta: Virtuaalivaluutan liikkeeseenlasku edellyttää lupaa Finanssivalvonnalta – keskiössä asiakkaansuoja ja rahanpesun estäminen.

Palvele paremmin eri sidosryhmiä

NFT-toimintamallin edellytyksenä on, että se palvelee asianmukaisesti yhtiönne loppuasiakkaita, eli pelaajia. Mikäli yhtiönne on nostamassa myös kasvurahoitusta pelikehitykseen, niin kontrolloitu selvitys NFT:den käytön riskeistä palvelee myös yhtiönne mahdollisia tulevia rahoittajia. Tällöin rahoittajakin voivat varmistua siitä, että pelaajia ja/tai NFT:den haltijoita kohdellaan reilusti.

Varmista vastuiden tarkka jakautuminen ja rajoittaminen

Selvitystyön osana saatte esimerkiksi konkreettisen ehdotuksen siitä, miten vastuuta rajoitetaan tapauksessa, jossa peliä kehitettäessä NFT:n arvo alenee. Selvitystyö auttaa huomioimaan mahdollisen arvon alentumisen NFT-toimintamallissa ja niihin liittyvissä käyttöehdoissa siten, että yhtiönne ei joudu vastuuseen NFT:n mahdollisesta arvon alentumisesta.

Usein NFT:den käyttöön liittyy useita eri tahoja kuten alustan tarjoajia, virtuaalilompakon tarjoajia, NFT:n myyjiä, NFT:n ostajia sekä NFT:n luontialusta. Näiden tahojen vastuut tulee määrittää tarkasti, jotta vältytään mahdollisesti erittäin kalliilta ongelmilta tulevaisuudessa.

Vie yhtiökohtainen NFT-ymmärrys suoraan tiimitasolle

Tärkeä osa NFT-tutkimuspalveluamme on järjestää yrityskohtainen ja ymmärrettävä koulutus pelejä kehittävälle tiimillenne.

Palvelun sisältö käytännössä – Näihin kysymyksiin saatte vastaukset selvitystyömme ansiosta:

 • Pohjatiedot:
  • Miksi lakipykälät ovat ylipäänsä relevantteja, mikäli NFT:tä suunnitellaan julkaistavaksi peleissä?
  • Miten NFT:n julkaisu on tehtävissä?
  • Miksi NFT:n julkaisu ei ole mahdotonta?
  • Suomen laki vs. EU-sääntely vs. globaali sääntely
 • Selvitys:
  • Miten NFT:t voi ottaa käyttöön laillisesti teidän alustalla ja toimintaympäristössä?
  • Mitä voi tehdä?
  • Mitä ei voi tehdä?
 • Käyttöehtojen laadinta niin, että ne huomioivat käyttöönotettavat (tai jo käyttöönotetut) NFT:t
  • Päivitetyt käyttöehdot
  • ja/tai kokonaan uudet käyttöehdot

Esimerkki käytännössä toimitettavista osista tutkimustyön aikana:

 • Noin 20-sivuinen esitys, johon on tiivistetty oleellisimmat asiat selvitys- ja tutkimustyöstä
  • Esitykseen perustuva läpikäynti- ja Q&A-sessio johdolle ja tiimille
 • Käyttöehtodokumentti, yleensä 8–10 sivua
 • Selvitys- ja tutkimustyöstä kirjoitettava muistio, jossa:
  • Jokainen kysymys on käsitelty relevantein lainsäädäntöviittauksin
  • Tiivistelmäboksi siitä, mitä jokainen kysymys käytännössä tarkoittaa teidän tapauksessa.

Varaa maksuton tapaamisaika