Turre Legal

KKO ylläpitäjän vastuusta

29. Vastaajat ovat katsoneet, että he ovat vapautuneet vastuusta Finreactor-tiedostojenjakoverkossa tapahtuneista tekijänoikeuksien loukkauksista tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain (sähkökauppalaki) nojalla. Siinä säädetään muun muassa välittäjänä toimivien tiedonsiirtopalvelujentarjoajien vastuuvapaudesta. Lailla on pantu täytäntöön tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY.

30. Finreactor-verkossa on ollut muun ohessa kysymys verkon käyttäjien toimittamien kuvaustiedostojen tallentamisesta vastaajien hallinnoimalle palvelimelle. Tältä kannalta verkon toimintaan voisi tulla sovellettavaksi vastaajien asiassa vetoama sähkökauppalain 15 §, jossa säädetään tiedontallennuspalvelun tarjoajan vastuuvapaudesta.

31. Korkein oikeus toteaa, että vastuuvapauden perusedellytyksenä on, että palvelun tarjoajan toiminta on luonteeltaan pelkästään teknistä. Palvelun tarjoaja ei voi vedota vastuuvapausperusteisiin, jos hän itse osallistuu lainvastaisen sisällön tuottamiseen tai jos hän toimii muulla tavalla yhteistyössä sisällön tuottajan kanssa tarkoituksenaan edistää tai toteuttaa lainvastaista toimintaa (HE 194/2001 vp s. 17).

32. Finreactor-tiedostojenjakoverkossa on ollut kysymys verkon ylläpitäjien ja käyttäjien välisestä yhteistoiminnasta, joka on tähdännyt ja johtanut tekijänoikeuksien haltijoiden taloudellisten oikeuksien laajamittaiseen loukkaukseen. Vastaajat ovat olleet tietoisia tästä verkon tarkoituksesta ja he ovat verkon ylläpitotoimillaan osallistuneet verkossa toteutettuihin tekijänoikeusloukkauksiin yhdessä verkon käyttäjien kanssa joko tekijän- tai avunantajavastuun aiheuttavalla tavalla. Tästä vastuusta vastaajat eivät voi vapautua sähkökauppalain vastuuvapaussäännösten perusteella.

Herkko Hietanen
Seuraa minua

Herkko Hietanen

Lakimies, osakas, kauppatieteiden tohtori, oikeustieteen maisteri at Turre Legal
Lakimies, jolla on 15 vuoden kokemus teknologia- ja mediaoikeudenkäynneistä, startup-yrityksistä ja IT-juridiikasta.
Herkko Hietanen
Seuraa minua
 1. Yhtä hyvin voidaan kysyä, että pitikö auton olla punainen, jos se on ollut vuoden punainen?

  Jos minä pystytän tiedostojakopalvelun, joka ei puutu laittomaan sisältöön MILLÄÄN tavoin, niin voidaan mielestäni palvelua pitää vastuullisena laittomaan käyttöön.

  Esille tuomat palvelut (Youtube, Google ym.) kuitenkin puuttuvat laittomuuksiin.

  Väittelyä voidaan jatkaa miten pitkään tahansa, mutta tyhmempikin tajuaa, ettei Turrella ole aikomustakaan kääntää julkista mielipidettään, koska se olisi asiakkaan edun vastaista. Ja koska asia oli kuitenkin sen verta suuren luokan juttu näissä piireissä (yleisesti sillä ei ole merkittävää vaikutusta mihinkään), niin Turren oli omaksi epäonneksi pakko siitä kirjoittaa blogiinsa ja ajautua sitä myöden kommentoimaan.

 2. PV: minustakin tuo moraalinen näkemys on ollut ratkaiseva. Vastuuvapauslakia ei sovelleta, kun Finreacor oli niin selkeä piraattipalvelu. Ongelmaksi tulee, että tämä ei käy oikeusohjeeksi tuleville palveluntarjoajille. Mikä on selkeä piraattipalvelu ja mikä ei? Olisiko palvelu vastuusta vapaa vain siksi, että sille perustettaisiin firma ja tehtäisiin hienot webbisivut, jossa ainakaan etusivulla ole mitään laitonta matskua vaikka kaikki tietää että sieltä sitä saa, ja siksi se tulee suosituksi? Jollain tavalla KKO:n linjaus vastaa USA:n korkeimman oikeuden Grokster-päätöstä — sillä erolla, että Groksterissa vastuuvapauslain soveltaminen voitiin ohittaa, koska palvelu ei vastannut alasottopyyntöihin.

  Yksi ärsyttävimmistä piirteistä näissä Suomen KKO:n (ja muiden tuomioistuinten) keisseissä on, että perusteluissa ei tuoda esiin muut kuin valittua ratkaisua puoltavat seikat. Missään ei oteta kantaa siihen, mitä me esitimme seikkaperäisesti vastuuvapauslaista. Sama koskee pitkälti tekijänoikeusvastuun perusteita. KKO:n vain selittää miksi ratkaisu on mikä on, ja mikä puhui sen puolesta. Rosvot saa tuomion, that’s it. Muistan, että joskus oikiksen alussa opetettiin vastaamaan tenttikysymyksiin juuri näin: selosta faktat, selosta laki, anna ratkaisu. Mitä tiivimpään tilaan saat keskeiset pointit joista saa pisteen kappale, sen parempi. Kukaan ei lue yli yhden sivun vastausta.

 3. Kommentoidaan kommenttia, PV: ”Hallinto-oikeuden kuvaus Finreactorista, minkä KKO kai hyväksyi: “selvitys tuki yhdensuuntaisesti sitä päätelmää, että Finreactorin välityksellä oli sen käyttäjien kesken ollut tarkoitus jakaa nimenomaan tekijänoikeudella suojattua aineistoa.””

  Eikö aika oleellista ole, miten em. kanta on perusteltu? Esim. news-palveluita ei Suomessa ikinä haastettu oikeuteen. Samoin kuin Youtube, ei news-palveluitakaan ole markkinoitu laittomalla materiaalilla (suomalaiset yhtiöt eivät ole markkinoineet). FinReaktorin aikaan harrastelin muita kuin Torrentteja, mutta olettaisin palvelusta käyneen hyvin selkeästi ilmi – ylläpitäjienkin kirjoittamana, että laitonta materiaalia on saatavilla.

 4. Kaupallisuuden puuttuminen ja tiedostojen sijainti puoltaisivat minustakin vastuuvapautta. Mutta kolmas asia on Finreactorin vahingoksi: suhtaudutaanko tekijänoikeuksien loukkauksiin leväperäisesti vai onko koko toiminnan keskeinen tarkoitus tekijäntoikeuksia loukkaava toiminta.

  Mikon kuvaus Youtubesta: ”on perustettu ja kehitetty nimenomaan mahdollisimman tehokkaaksi tiedostojen (videoiden) jakokanavaksi sisältöön ja sen tekijänoikeudelliseen statukseen katsomatta”

  Hallinto-oikeuden kuvaus Finreactorista, minkä KKO kai hyväksyi: ”selvitys tuki yhdensuuntaisesti sitä päätelmää, että Finreactorin välityksellä oli sen käyttäjien kesken ollut tarkoitus jakaa nimenomaan tekijänoikeudella suojattua aineistoa.”

  Tulokkaan eriävässä mielipiteessä väittyy minusta hyvin sellainen moraalinen närkästys, jonka epäilen vaikuttaneen päätöksen kaikkiin osiin, myös sähkökauppalain tulkintaan. Voiko laillista olla toiminta, jossa pyritään toisten laillisten oikeuksien loukkaamiseen.

 5. Youtube vs. Finreactor tai Tpb tai vähän kuten vaikkapa Google vs. Lapo.info. Kyllä ne oikeat päätökset saadaan kuten sotasyyllisyydestä joskus muinoin.

 6. Mitä tiedostoja YouTube on ollut täynnä päivästä 1? Varmaan kaikki käyttäjien omia kotivideoita, eikö vain? Ei varmasti olisi tullut sillä reseptillä suosittua palvelua. Mielestäni YouTube on perustettu ja kehitetty nimenomaan mahdollisimman tehokkaaksi tiedostojen (videoiden) jakokanavaksi sisältöön ja sen tekijänoikeudelliseen statukseen katsomatta. Se on videoiden jakoon paljon tehokkaampi ja helppokäyttöisempi kuin yksikään torrent-palvelu. Muuten siitä ei olisikaan tullut niin suosittua.

  Yksi keskeinen ero YouTuben ja Finreactorin välillä nettipalveluna oli se, että YouTube perustettiin puhtaan kaupallisessa tarkoituksessa, ja sen omistajat ja ylläpito on tehnyt lähes alusta asti palvelulla rahaa. Teknisenä erona YouTube myös hostaa itse kaikki videot, kun taas Finreactorissa sisältötiedostot oli vain käyttäjillä, ei palvelulla. Joku voisi väittää, että nämä kaksi eroa olisi pitänyt katsoa Finreactorin ”eduksi” vastuuvapauden näkökulmasta. Olet nähtävästi eri mieltä? KKO:n kantaa meillä ei valitettavasti ole, kun vastuuvapauspykälät ohitettiin olankohtautuksella.

 7. Kysymyksiä puolustukselle: Jos vertaatte Finreactoria Youtubeen, niin onko Youtube mielestänne tähdännyt tekijänoikeuksien haltijoiden taloudellisten oikeuksien laajamittaiseen loukkaukseen, kuten Finreactorin ylläpitäjien katsotaan tehneen? Onko Youtube perustettu siinä nimenomaisessa tarkoituksessa, että verkossa voidaan tehokkaasti jakaa tekijänoikeudella suojattuja tiedostoja (tuomion kohta 18)? Vai oletteko jostain syystä sitä mieltä, että näillä asioilla ei pitäisi olla merkitystä, vaikka KKO on asian useaan kartaan maininnut?

 8. Eli KKO on tehnyt niinkin kestävän ratkaisun, että jo pelkästään sivuston ylläpito on katsottu avustamiseksi kun tiedetään että sivustolla käyttäjien toimesta on tekijänoikeuksia loukkaavaa materiaalia. Laihaksi taitaa jäädä ylläpitäjien vastuunvapaus.

  Onko väärin syyttää KKO:ta siitä että sähkökauppalain mukaista ylläpitäjän vastuunvapauspykälää on tulkittu ja venytetty, jotta saadaan estettyä kielteisenä nähty tiedostojen jako netissä? Koska käyttäjiä ei saada tuomiolle niin sopivaksi kohteeksi jää sivuston ylläpitäjät. Youtube olisi siis tuomittu tämän tulkinnan mukaan surutta.

 9. Olen edellisen kommentoijan kanssa samaa mieltä. Miettikää nyt: YouYube antaa mahdollisuuden ladata niiden palvelimille suoraan videoita ilman mitään ennakkosensurointia. Sehän tarkoittaa käytännössä suoraa piraattien houkuttelua. Tuollainen palvelu täyttyy automaattisesti piraattimateriaalilla, minkä kaikki tietävät.

 10. Ei tuosta mitään yleistä oikeusohjetta voi tehdä. Korvaa sana Finreactor esim YouTubella. Lopputulos:

  ”Youtubessa on ollut kysymys verkon ylläpitäjien ja käyttäjien välisestä yhteistoiminnasta, joka on tähdännyt ja johtanut tekijänoikeuksien haltijoiden taloudellisten oikeuksien laajamittaiseen loukkaukseen. YouTube on ollut tietoinen tästä verkon tarkoituksesta ja se on verkon ylläpitotoimilla osallistunut verkossa toteutettuihin tekijänoikeusloukkauksiin yhdessä verkon käyttäjien kanssa joko tekijän- tai avunantajavastuun aiheuttavalla tavalla. Tästä vastuusta YouTube ei voi vapautua sähkökauppalain vastuuvapaussäännösten perusteella.”

  Voiko ”sähkökauppalakia” soveltaa Suomessa KKO:n linjauksella mihinkään palveluun? Esimerkkejä ”passiivisesta” tai muuten ”laillisesta” käyttäjälähtöisestä palvelusta?

  Musta keskeinen kämmi on, että ”sähkökauppalain” soveltaminen edellyttää oikeudenloukkausta ja on täysin välttämätöntä, että ylläpito jotenkin avustaa käyttäjiä. Se on ylläpidon rooli. Muuten ylläpidon voi lakkauttaa. Laki on säädetty ylläpidon suojaksi. Jos sitä siis johonkin sovellettaisiin.

 11. Mielenkiintoinen linjaus ja tuntuu siltä, että ainoa mahdollinen, jolla KKO pystyi luikertelemaan sähkökauppalain säännöksistä. Voidaanko tulkita siten, että täysin passiivisen saitin perustaminen on siten sallittua?