Turre Legal

KHO ei voi kumota lakia tai keskeyttää sen soveltamista perustuslain vastaisena?

KHO:n sensuuripäätöstä lukiessa nousi esiin vielä yksi pieni saavutus. Saimme KHO:n ottamaan kantaa, voiko (uskaltaako) suomalainen tuomioistuin kumota lakia tai keskeyttää sen soveltamista perustuslain vastaisena. Vastaus on, että ei pysty:

Suomen perustuslain 3 §:n 1 momentin mukaan lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta. Lakien kumoamisesta päättäminen kuuluu siis eduskunnan eikä korkeimman hallinto-oikeuden toimivaltaan, joten vaatimus siitä, että korkeimman hallinto-oikeuden on kumottava lapsipornografian levittämisen estotoimista annettu laki, on jätettävä tutkimatta. Korkeimman hallinto-oikeuden toimivaltaan ei liioin korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 2 §:n 1 momentti huomioon ottaen kuulu määrätä, että lain soveltaminen lopetetaan, joten tämäkin vaatimus on jätettävä tutkimatta.

Tämän perusteella tavoitteemme on saada hallinto-oikeus (tai myöhemmin KHO) sanomaan, että Nikin tapauksessa sensuurilain soveltaminen johtaa perustuslain kanssa ristiriitaan, ja siksi sensuuri on lopetettava. Tämä juttu ja yksilöiden oikeusuojakeinot yleisemminkin rajautuvat mielestäni tällä KHO:n linjauksella merkittävästi.

Herkko Hietanen
Seuraa minua

Herkko Hietanen

Lakimies, osakas, kauppatieteiden tohtori, oikeustieteen maisteri at Turre Legal
Lakimies, jolla on 15 vuoden kokemus teknologia- ja mediaoikeudenkäynneistä, startup-yrityksistä ja IT-juridiikasta.
Herkko Hietanen
Seuraa minua
 1. Olen Karrin kanssa samaa mieltä. KHO ei sanonut etteikö se tulkitsisi yksittäistapauksissa ristiriitaa. Toisaalta palauttamalla juttu alenpaan tuomioistuimeen KHO välttyi tulkintakysymykseltä. Sen sijaan se sanoo melko suoraan ettei oikeus tule katsomaan koko lakia perustuslain vastaiseksi.

  Kiinnostava kysymys on, jos KHO antaa ratkaisun yksittäistapauksessa jossa kysymys koskisi pientä yhden asian erikoislakia jolla on merkitystä laajemmin kansalaisten oikeuksiin. Tällöin alemmat oikeusasteet tekevät saman päätelmän kuin KHO ja laki olisi käytännössä kumottu.

 2. Ainakaan itse en tunne, että tässä sensuurilaissa rikotaan minun oikeuksiani, perustuslakia tai ihmisoikeussopimuksia. Tästä syystä KHO teki oikean päätöksen eikä mennyt toteamaan lakia laittomaksi. Päätös ei olisi voinut edustaa koko kansan tahtoa, koska asia on tältä osin ristiriitainen.

  Tällöin oikea paikka ratkaista asia on eduskunta, joka Suomen järjestelmässä on kuitenkin se ylin päättävä taho lainsäädäntöä laatiessa. KHO voisi kuitenkin tehdä päätöksen, että Nikin tapauksessa lain soveltaminen ei käy päinsä ja hänen perustuslailisia oikeuksia on rikottu. Tällöin eduskunnan pitäisi kyllä ottaa koko laki uudelleen käsittelyyn, mutta käsittely ja päätöksen tekeminen menisi sentään demokraattisten periaatteiden kautta.

 3. Mitenkähän tämä päätös soveltuu yhteen ihmisoikeussopimuksen 6:dennen pykälän kanssa. Jos on säädetty laki joka rikkoo perustuslakia ja ihmisoikeussopimusta ei KHO voi omien sanojensa mukaan tehdä muuta kuin noudattaa sitä. Tästä seuraa se että sen lisäksi että jotain kohtaa ihmisoikeussopimuksessa on loukatta niin KHO lisää siihen vielä 13:sta artiklan loukkauksen.

  ”13 artikla
  Oikeus tehokkaaseen oikeussuojakeinoon

  Jokaisella, jonka tässä yleissopimuksessa tunnustettuja oikeuksia ja vapauksia on loukattu, on oltava käytettävissään tehokas oikeussuojakeino kansallisen viranomaisen edessä siinäkin tapauksessa, että oikeuksien ja vapauksien loukkauksen ovat tehneet virantoimituksessa olevat henkilöt. ”

  Vaikka laki olisi oikeassa järjestyksessä laadittu mutta rikkoo ihmisoikeussopimusta niin suomessa ei ole tavalliselle kansalaiselle ”tehokasta oikeuskeinoa”. Tämä päätös siis on jo portti ensimmäiseen valitukseen EIT:hen, suomen oikeusjärjestelmän puutteesta.

 4. Jos käy odotellessa aika pitkäksi, niin sitten vaan valitusta vetämään EIT:hen käsittelyn venymisestä..
  Taitaa tosin vähitellen olla aineksia useampaankin valitukseen..

  Captchanne on muuten aika työläs.

 5. Mielestäni KHO:n kannanotto on hyvin, noh, keskustelua herättävä. Näin nopeasti ja pinnallisesti ajateltuna tuon mukaan eduskunta voisi siis säätää perustuslain kanssa ristiriidassa olevan lain normaalissa lainsäätöjärjestyksessä ja KHO soveltaisi sitä mukisematta.

  Pl 106 § on tietenkin tavallaan aivan eri asia kuin mainitut ratkaisut kumota laki tai keskeyttää soveltaminen ja sen soveltamiskäytäntöä rajoittaa hyvin paljon perustuslakivaliokunnan lausunnot käsiteltävästä asiasta (mikä on taas toinen asia).

  Oliko alkuperäinen vaatimuksenne laadittu niin, että KHO ei voinut vetää pakasta tuota 106 §:ta, viitata kintaalle PLV:n lausunnoille ( noh, aina voi leikkiä ajatuksella), jättää soveltamatta mitään 1.12.2006/1068 pykälää ja ratkaista asia voiko ennakkosensuurista valittaa ihan puhtaasti PL:n ja hallintolakien perusteella. Vai ajattelinko nyt jotain hassusti.

  Jokatapauksessa onnittelut tämänpäiväisestä ja on aina hienoa, kun korkeimmat tuomioistuimet joutuvat ottamaan kantaa perusoikeuksiin näin suorasti.

 6. Paluuviite: Osavoitto – valitustie sensuurilaista avattu - Tietokone