Hallinto-oikeus hylkäsi vaalivalitukset

Tuli otettua taas vaihteeksi takkiin loputtomassa taistelussamme tuulimyllyjä vastaan. Hävisimme tällä kertaa vaalivalitukset ensimmäisessä oikeusasteessa eli Helsingin hallinto-oikeudessa. Päätöksen oleellisin kohta on otsikoitu:

“Käyttöliittymän ohjausominaisuuden puutteellisuus ja toiminnan hitaus”

Otsikossa olisi mielestäni pitänyt lukea “hukkuneet äänet”. Otsikon alla on seuraavanlaista perustelutekstiä:

Vähän yli kahden prosentin epäonnistumisten määrää ei sellaisenaan voida pitää osoituksena siitä, että vaaliviranomainen olisi menetellyt virheellisesti… Kynnyksen vaalien uudelleen toimittamiselle on oltava huomattava myös valtiollisten perusoikeuksien toteuttamisen kannalta.

Jäin miettimään, että mitkä “valtiolliset perusoikeudet” oikein puolustavat hallinto-oikeuden linjausta. Hallinto-oikeushan ei viittaa mihinkään tiettyyn perusoikeuteen, josta olisi mainittu Suomen perustuslaissa, roiskasee vaan että “perusoikeuksien toteuttamisen kannalta” reilut 2% hukkuneita ääniä on pikkujuttu. Perustuslain 14 §:ssä on annettu jokaiselle 18-vuotta täyttäneelle äänioikeus. Siis 100%:lle, ei 98%:lle. Perustuslaki ei sen sijaan tunne käsitettä “valtion perusoikeus”.

Päätöksestä luonnollisesti valitetaan. Nähtäväksi jää, mitä Korkein hallinto-oikeus asiasta sanoo.


* * *

Muualta: Effin julkaisema lehdistötiedote. Pari haastattelupätkää: YLE:n uutislähetys, ja MTV:n uutislähetys.