E-voting appeal won: we have new elections!

Today we got a major victory from the Finnish Supreme Administrative Court. The Court vacated earlier decision by Helsinki Administrative Court and ordered new elections for the three municipalities Karkkila, Kauniainen and Vihti where electronic voting was used. This affects tens of thousands Finnish citizens.

The court argued pretty much in line according to our appeal. In summary, the court concluded:

When we take into account the mentioned problems in the voting cards sent to homes and the operational error in the electronic voting system, the actions in the preparation of the elections have been — taken as a whole — against the law. The elections have been conducted in erroneous manner. In addition, when we take into account the big number of unregistered votes, the errors have likely affected the outcome of the elections. The nature of the errors is such that they cannot be corrected. This is why we must order new elections.

(“Kun otetaan huomioon edellä mainitut puutteet kotiin lähetetyssä ilmoituskortin liitteenä olleessa sanallisessa sähköisen äänestyksen ohjeessa sekä toimintovirhe sähköisessä äänestysjärjestelmässä, valmistelussa tehdyt toimenpiteet ovat olleet kokonaisuutena tarkasteltuina lainvastaisia. Vaalit on toimitettu virheellisessä järjestyksessä. Kun vielä otetaan huomioon rekisteröitymättömien tapahtumien määrä, virheellisyydet ovat ilmeisesti saattaneet vaikuttaa vaalien tulokseen. Virheellisyydet ovat tyypiltään sellaisia, että vaalien tulos ei ole oikaistavissa. Tämän vuoksi vaalit on määrättävä uusittaviksi.”)

After this decision I am pretty sure we will not see any e-voting experiments in the near future. Proposing anything like that would be a political suicide.

Update: The decision is available here (in Finnish)