Autoveron arvonlisäveroista 2002-2005 keissi valtiota vastaan?

Suomen valtio hävisi tänään odotetusti ulkomailta tuotujen käytettyjen autojen autoveron arvonlisäverokorotuksen. Tuomion voi ladata esimerkiksi tästä.

Normaalisti verotusta saa oikaistua takautuvasti kolme vuotta. Valtiovarainministeriö onkin lausunut, että vuonna 2006 ja sen jälkeen tuoduista autoista perusteettomasti kannetut verot palautetaan automaattisesti. Itseäni ja varmasti monta muuta kiinnostaa mitä tapahtuu vuosina 2002-2005 tuoduille autoille, joita verotettiin samoilla laittomilla perusteilla. Toin maahan 2003 jenkeistä Jeepin ja 2004 Saksasta bemarin. Molemmista meni alveja ihan kiitettävästi. Minusta molempien alvit pitää myös palauttaa — jenkeistä tuotu auto ei voi olla eriarvoisessa asemassa Saksasta tuotuun nähden.

Suomi vaati, että tuomiossa olisi katkaistu sen taannehtiva soveltaminen. Tuomioistuin ei tätä kuitenkaan hyväksynyt. Tuomiossa viitataan jo vuonna 2002 annettuun aiempaan tuomioon jossa oikeustila selkeytettiin, ja kohdassa 63 todetaan yksiselitteisesti:

… kyseisen jäsenvaltion pyyntö annettavan tuomion ajallisten vaikutusten rajoittamisesta on hylättävä.

Jos tästä joudutaan oikeuteen, olen tietysti sinne valmis tältä pohjalta lähtemään. Jos joku haluaa mukaan samaan valitukseen niin sopii ilmoitella. Katsotaan toki ensin, jospa ministeriö muutaman nukutun yön jälkeen tunnustaisi reilusti tappionsa sitä mitenkään enää vääristelemättä ja siitä mitään tinkimättä.