Tekijänoikeuskirje – Usein Kysytyt Kysymykset

Usein kysytyt kysymykset Turre-Neuvottelijasta

Onko palvelussanne riski, että joudun maksamaan enemmän?

Palvelumme on riskitön: meidän palkkiomme riippuu tuloksesta. Jos neuvottelemamme sopimuksen ja palkkiomme jälkeen joutuisit maksamaan enemmän kuin alunperin, laskemme palkkiotamme niin paljon, että myös sinä hyödyt.

Kuinka pitkä neuvotteluprosessi on? Kuinka kauan neuvottelut kestävät?

Yleensä prosessi vie alusta loppuun noin viikon.

Kuinka paljon ‘alennusta’ on odotettavissa?

Tämä on tapauskohtaista, mutta tyypillisesti olemme saaneet korvausta alennettua n. 30–50 %.

Neuvottelut onnistuivat, vaadittua korvausta saatiin alennettua ja maksuaikaa tuli lisää. Mitä nyt?

Maksat alennetun summan Hedmanin/Adultian/Filmian ilmoittamalla viitenumerolla uutena maksupäivänä.

Mihin Turre-Neuvottelija perustuu? Miten voitte luvata tuollaisen takuun?

Turre-Neuvottelija ja takuumme perustuu kahteen seikkaan.

  1. Kirjeet ovat Hedmanille ja Adultialle massabisnestä. Niille on yksinkertaisesti helpompaa antaa vähän periksi jos/kun heidän näkemyksensä asiasta kiistetään, sen sijaan, että ne lähtisivät riitelemään asiasta.
  2. Toinen seikka on se, että olemme hoitaneet yli kaksisataa neuvottelua. Sen aikana olemme löytäneet tietyt toimintatavat, joiden avulla olemme saaneet prosessia virtaviivaistettua ja nopeutettua ja saaneet kuvan siitä, mihin Hedman ja Adultia suostuvat kohtuullisen helposti ja mihin eivät.

Miksi käyttäisin Turre-Neuvottelijaa? Enkö voi hoitaa asiaa itse?

Kyllä voit. Toisaalta lakitoimistolta tulleella kirjeellä on enemmän neuvotteluvoimaa kuin tavallisella kaduntallaajalla. Mikään ei kuitenkaan ole esteenä, jos haluat neuvotella toimiston kanssa itse. Huomaa kuitenkin, että et ehkä voi käyttää Turre-Neuvottelijaa, jos sovit toimiston kanssa itse jonkinlaisesta ratkaisusta.

Eikö kirjebisnes hyödytä teitäkin, kun te näitä tapauksia neuvottelette?

Toki. Hyödymme kirjebisneksestä samoin kuin lääkäri hyötyy taudeista: harjoitamme ammattiamme ja tarjoamme palveluita rahasta. Mutta takaamme sen, että myös sinä hyödyt. Turre-Neuvottelijalla maksat aina vähemmän.

Olen kuullut, että tunnette Hedmanin lakimiehet henkilökohtaisesti. Pitääkö tämä paikkansa?

Kyllä pitää. Lakimiehemme Jussi Kari tuntee Hedmanin Joni Hatanmaan opiskeluajoilta. Lisäksi tunnemme Hedmanin lakimiehet muista yhteyksistä. Tilanne ei ole poikkeuksellinen: lakiala ei ole internetiin liittyvissä tekijänoikeusasioissa kovin suuri (enimmillään ehkä 100–150 ihmistä) ja ihmiset tuntevat toisensa. Asiat riitelevät – eivät ihmiset. Teemme kaikkemme asiakkaidemme etujen ajamiseksi.

Säästä palkkaamalla neuvottelija

Usein kysytyt kysymykset Hedmanin ja Adultian toiminnasta

Millä oikeudella Hedman ja Adultia / Filmia oikein toimivat?

Hedman ja Adultia edustavat oikeudenhaltijoita. Oikeudenhaltijoina ovat elokuvien tuotanto- ja jakeluyhtiöt. Nämä yhtiöt ovat antaneet Hedmanille ja Adultialle toimeksiannon valvoa elokuviensa jakelua vertaisverkoissa.

Millä oikeudella Hedman ja Adultia / Filmia saavat liittymänhaltijoiden tiedot?

Voimassaolevan tekijänoikeuslain 60 a § antaa oikeudenhaltijoille (tai näiden edustajille) oikeuden pyytää markkinaoikeudelta päätöstä, joka velvoittaa internetoperaattorit luovuttamaan liittymänhaltijan tiedot. Tiedot saa vain, jos liittymästä “merkittävässä määrin saatetaan yleisön saataviin tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman tekijän suostumusta”. Merkittävässä määrin on tulkinnanvarainen termi. Markkinaoikeus on hyväksynyt toimistojen selvitykset, joissa nk. torrent-parven koko on ollut merkityksellinen. Lisäksi markkinaoikeus on hyväksynyt toimistojen selvitykset, joissa useiden torrent-parvien koot on laskettu yhteen.

Mistä tiedän, ettei uutta tekijänoikeuskirjettä ensi viikolla?

Hedmanin lakimiesten mukaan he kokoavat yhteen kirjeeseen kaikki heidän tietämänsä tapaukset, eivätkä lähetä uutta kirjettä takautuvasti sovintopäivää edeltävältä ajalta. Esimerkiksi jos väitetyt jakamiset ovat tapahtuneet 10.4.2015 ja asia sovitaan 15.12.2015, uusi kirje voi tulla vain teoista, jotka ovat tapahtuneet 15.12.2015 jälkeen.

Adultian (ja Filmia) osalta olemme kuulleet tapauksista, joissa kirjeitä on samalle henkilölle tullut useita. Tietojemme mukaan kyseessä on ollut Adultian prosessivirhe, eikä tällaisia tapauksia pitäisi enää ilmetä. Käsityksemme mukaan myös Adultia / Filmia on siirtynyt samanlaiseen malliin kuin Hedman.

Eikö Hedman partnersin, Filmian, Njordin, ja Adultian toiminta ole lainvastaista kiristystä?

Ei ole. Nämä toimistot toimivat oikeudenhaltijoiden valtuuttamina. Mieti tilannetta, jossa joku ajaa autosi takapuskuriin ja rikkoo takalasisi. Sinun ei ole pakko pyytää poliisia paikalle. Voit vaatia syypäätä maksamaan vaikkapa 200 tai 500 euroa ja sopia asian olevan siinä, riippumatta mikä vahingon arvo oikeasti on. Eri asia on, suostuuko vastapuoli asiaan.

Eikö Adultian, Filmian, Njord Law:n, ja Hedmanin toiminta riko hyvää asianajotapaa?

Ei. Asianajajaliiton valvontalautakunta on ottanut asiaan kantaa ja todennut, että hyvä asianajotapa nimenomaan velvoittaa pyrkimään sovintoon ennen oikeudenkäyntiä. Kirjeet ovat tällaista sovintoon pyrkimistä. Ks. Asianajajaliiton valvontalautakunnan valvontakertomus 2014, s. 17-18, kappale 2.1.1.

Eivätkö Adultia ja Hedman käsittele henkilötietoja? Eikö heillä pitäisi olla sivuillaan rekisteriseloste?

Hyvä kysymys. Adultialla rekisteriseloste onkin. Hedmanin sivuilta tällaista ei löydy. Sinällään henkilötietolain 9 § ei velvoita pitämään rekisteriselostetta internetissä, kunhan seloste on “jokaisen saatavilla”. Käsittääksemme Hedman Partnersilla on rekisteriseloste, jonka saa pyytämällä. Tietojemme mukaan asiasta on kuitenkin tehty kantelu tietosuojavaltuutetulle. Seuraamme tilannetta.

Usein kysytyt kysymykset, yleistä tekijänoikeusvalvonnasta

Mikä on Crystalis Entertainment UG?

Meidän käsityksemme mukaan Crystalis on osa eurooppalaista piratisminvastaista yritysrypästä. Crystalis on nk. väliyhtiö, jolle elokuvayhtiöt lisensoivat elokuviensa “vertaisverkko-oikeudet”, jolloin Crystalis saa oikeuden esittää oikeudellisia vaatimuksia elokuvayhtiöiden puolesta. Tällainen järjestely on laillinen.

Mitä ovat piratismivalvontayhtiöt?

Maailmalla toimii yhtiöitä, jotka valvovat vertaisverkkoja teknisesti valvontaohjelmistoilla. Valvontayhtiöiden toiminta perustuu siihen, että näillä on oikeus toimia vertaisverkoissa ja vähintäänkin ladata (tai jopa jakaa) teoksia vertaisverkoissa eteenpäin. Sen jälkeen ne välittävät muiden jakajien IP-osoitteet paikallisille lakitoimistoille kirjerumbaa varten.

Olen kuullut, että internetoperaattorit saavat korvausta IP-osoitteenhaltijoiden tietojen luovuttamisesta lakitoimistoille. Onko tämä internetoperaattoreille bisnestä?

Operaattorit eivät luovuta mielellään asiakkaidensa yhteystietoja. Oikeuden päätökset kuitenkin velvoittavat operaattoreita. Operaattorit saavat korvausta IP-osoitteenhaltijatietojen luovuttamisesta lakitoimistoille. Erityisenä bisneksenä sitä ei operaattoreiden kannalta kuitenkaan voi pitää. Näiden korvaus on jokunen kymppi per luovutettu osoite. Periaatteena on, että korvaus kattaa operaattorille luovuttamisesta aiheutuneet kulut, ei enempää.

Voiko tekijänoikeuskirjeistä seurata rikosrekisterimerkintä?

Tähän mennessä oikeudenhaltijat ovat haastaneet ihmisiä vain markkinaoikeuteen siviiliprosessissa. Tämä tarkoittaa, että asiasta voi seurata tekijänoikeudellinen hyvitysvelvollisuus ja/tai vahingonkorvausvelvollisuus, ei rikostuomiota. Rikosrekisterimerkintää ei siis tässä tapauksessa tule. Toisaalta oikeudenhaltijat ja heitä edustavat toimistot ovat vihjailleet, että poliisioperaatiotkin ovat mahdollisia ja sellaisissa tapauksissa rikosrekisterimerkintäkin on mahdollinen. Toisaalta julkisuudessa poliisioperaatioita ei ole vielä kirjeisiin liittyen nähty.

Jos asia viedään oikeuteen, missä asia käsitellään?

Tähän mennessä oikeudenhaltijat ovat haastaneet kirjeensaajia markkinaoikeuteen. Tekijänoikeudelliset riita-asiat (ei siis rikosasiat) on keskitetty markkinaoikeuteen. Mikäli oikeudenhaltijat jossain vaiheessa vievät asian eteenpäin rikosasiana, tällaiset tapaukset käsitellään käräjäoikeudessa.

Miksi oikeudenhaltijat eivät ole vieneet asiaa eteenpäin rikosasiana?

Rikosasia vaatisi poliisin aktivointia. Tähän mennessä poliisi ei ole ollut kiinnostunut asiasta, tosin Hedmanin ja Adultian mukaan poliisioperaatioita voi jossain vaiheessa seurata. Toisaalta siviiliasioissa on matalampi tuomiokynnys kuin rikosasioissa.

Voidaanko tietokoneeni takavarikoida?

Jos et sovi asiaa, periaatteessa kyllä. Mikäli oikeudenhaltijat vievät asian eteenpäin rikosasiana, poliisi voi takavarikoida tietokoneet pakkokeinolain perusteella. Mikäli asia viedään eteenpäin siviiliasiana, laki todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa antaa mahdollisuuden takavarikointiin. Siviiliasiassa takavarikointi edellyttää kuitenkin oikeudenhaltijoilta rahallisen vakuuden asettamista, mikä voi tulla heille kalliiksi. Tähän mennessä tiedossamme ei ole tapauksia, joissa takavarikkoja olisi tehty – se on kuitenkin mahdollista.

Eihän tuomio voi perustua pelkkään IP-osoitteeseen?

Ei meidänkään mielestämme. Tästä asiasta päättää kuitenkin markkinaoikeus.

Minulla on ollut tekohetkellä avoin WLAN, joten en voi saada tuomiota. Tietokonetta on voinut käyttää joku ihan muu.

Avoin WLAN on puolustusargumenteille hyvä alku, mutta missään tapauksessa avoin WLAN ei ole automaattinen “vapaudu vankilasta”-kortti. Tapauksen erityispiirteistä riippuu, kuinka tehokas argumentti avoin WLAN ylipäänsä on. Kerrostalossa kaupungin keskustassa WLAN on huomattavasti uskottavampi puolustus kuin mökissä keskellä peltoa.

Mistä löytyy lisätietoa?

Lue Turre-Neuvottelija-infosivumme.

Toimistomme osakas Herkko Hietanen kirjoitti aiheen taustoja valaisevan postauksen blogiimme 28.4.2015. Käy lukemassa: Tekijänoikeuksien laillista valvontaa vai kiristystä?

Edustamme yhtä kirjeensaajaa oikeuskäsittelyssä. Lue blogitekstimme ja tutustu vastaukseemme: Hedman Partners – ensimmäiset tekijänoikeuskanteet oikeuteen.