Turre Legal

Noora Arkia, Lakimies Turre Legal

Immateriaalioikeuteen ja yhtiöoikeuteen erikoistunut Noora Arkia toimii lakimiehenä Turre Legalilla työoikeus- ja tekijänoikeusasioissa.

Noora Arkia on immateriaalioikeuteen ja yhtiöoikeuteen erikoistunut lakimies. Hänen tehtäviinsä kuuluvat muun muassa yritysten avustaminen työntekijän palkkaamista koskevissa kysymyksissä sekä tekijänoikeuteen ja tavaramerkkeihin liittyvät tehtävät. Turre Legalin uuden lakimiehen tehtävänä on erityisesti tavata pienyrittäjiä ja auttaa heitä selättämään rekrytointia koskevia haasteita. Hän on alkuaan kotoisin Tampereelta, mutta on kiertänyt myös maailmaa, asunut viidessä eri maassa ja ollut työssä paitsi Suomessa, myös Espanjassa, Itävallassa ja Ranskassa. Tästä syystä hän on myös hyvin kielitaitoinen ja työt hoituvat viidellä eri kielellä.

Koulutus

Nooralla on oikeustieteen maisterin tutkinto Turun yliopiston englanninkielisestä maisteriohjelmasta Law and Information Society. Ohjelma koski erilaisia tietoyhteiskunnan ilmiöitä, kuten immateriaalioikeuksia, tietosuojaa ja henkilöiden oikeuksia ja velvollisuuksia internetissä. Uusi lakimiehemme erikoistui opinnoissaan erityisesti immateriaalioikeuteen ja kirjoitti notaarintyönsä Googlen tietosuojaongelmista ja pro gradu -tutkielmansa videopeleihin ja tekijänoikeuteen liittyvästä aiheesta. Hän on opiskellut oikeustiedettä vuoden myös Islannin yliopistossa.

Työkokemus

Noora on aiemmin työskennellyt keskisuuressa asianajotoimistossa yritysjuridiikan parissa. Hänellä on hyvä asiantuntemus yhtiöoikeudesta ja hän on toiminut hyvin monipuolisissa toimeksiannoissa ja paljon muun muassa työoikeuden alalla. Hän on ollut myös kirjailijajärjestön lakimiehenä. Siellä hänen työtehtävänsä koskivat tekijänoikeutta ja hän kerrytti kattavat käytännöntaidot siitä, miten tekijänoikeuslakia sovelletaan.

Lisäksi Noora on työskennellyt Euroopan Unionin teollisoikeuksien virastossa Espanjassa. Siellä hänen tehtävänsä oli kirjoittaa EUIPO:n valituslautakunnan päätöksiä tavaramerkkihakemuksia ja tavaramerkkien riitautuksia koskevissa asioissa ja tästä syystä hän tuntee hyvin myös tavaramerkkiasiat. Noora on myös kokenut kouluttaja ja ollut puhumassa monenlaisissa tilaisuuksissa.

Yhdistystoiminta

Noora on IT-oikeuden yhdistyksen sekä Suomen teollisoikeudellisen yhdistyksen jäsen.