Noora Arkia, lakimies, tekijänoikeus, yhtiöoikeus

Noora Arkia, Lakimies Turre Legal

Tavaramerkkeihin ja yhtiöoikeuteen erikoistunut Noora Arkia toimii lakimiehenä Turre Legalilla tavaramerkki- ja työoikeusasioissa.

Noora Arkia (OTM, Auktorisoitu tavaramerkkiasiamies) on immateriaalioikeuteen ja yhtiöoikeuteen erikoistunut lakimies. Turre Legalin uuden lakimiehen tehtävänä on erityisesti auttaa yrityksiä tavaramerkkeihin liittyvissä asioissa sekä tavata pienyrittäjiä ja auttaa heitä selättämään rekrytointia koskevia haasteita. Hän on alkuaan kotoisin Tampereelta, mutta on kiertänyt myös maailmaa, asunut viidessä eri maassa ja ollut työssä paitsi Suomessa, myös Espanjassa, Itävallassa ja Ranskassa. Tästä syystä hän on myös hyvin kielitaitoinen ja työt hoituvat viidellä eri kielellä.

Koulutus

Nooralla on oikeustieteen maisterin tutkinto Turun yliopiston englanninkielisestä maisteriohjelmasta Law and Information Society. Ohjelma koski erilaisia tietoyhteiskunnan ilmiöitä, kuten immateriaalioikeuksia, tietosuojaa ja henkilöiden oikeuksia ja velvollisuuksia internetissä. Uusi lakimiehemme erikoistui opinnoissaan erityisesti immateriaalioikeuteen ja kirjoitti notaarintyönsä Googlen tietosuojaongelmista ja pro gradu -tutkielmansa videopeleihin ja tekijänoikeuteen liittyvästä aiheesta. Hän on opiskellut oikeustiedettä vuoden myös Islannin yliopistossa.

Opintojensa jälkeen Noora on suorittanut tavaramerkkiasiamiestutkinnon ja hän on PRH:n auktorisoima tavaramerkkiasiamies.

Työkokemus

Noora on aiemmin työskennellyt keskisuuressa asianajotoimistossa yritysjuridiikan parissa. Hänellä on hyvä asiantuntemus yhtiöoikeudesta ja hän on toiminut hyvin monipuolisissa toimeksiannoissa ja paljon muun muassa työoikeuden alalla. Hän on ollut myös kirjailijajärjestön lakimiehenä. Siellä hänen työtehtävänsä koskivat tekijänoikeutta ja hän kerrytti kattavat käytännöntaidot siitä, miten tekijänoikeuslakia sovelletaan.

Juuri ennen Turre Legalille tuloaan Noora työskenteli Euroopan Unionin teollisoikeuksien virastossa Espanjassa. Siellä hänen tehtävänsä oli kirjoittaa EUIPO:n valituslautakunnan päätöksiä tavaramerkkihakemuksia ja tavaramerkkien riitautuksia koskevissa asioissa ja tästä syystä hän tuntee tavaramerkkiasiat hyvin. Noora on myös kokenut kouluttaja ja ollut puhumassa monenlaisissa tilaisuuksissa.

Yhdistystoiminta

Noora on IT-oikeuden yhdistyksen sekä Suomen teollisoikeudellisen yhdistyksen jäsen.

Lisää lakimiehistä ja lakipalveluista kertovia artikkeleita löydät täältä: Hyvä lakimies.