This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Finnish. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL - only the original English text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help language speakers understand the GNU GPL better.

Tämä on GPL-lisenssin epävirallinen käännös suomeksi. Tämä ei ole Free Software Foundationin julkaisema eikä määrittele oikeudellisesti GPL-lisenssiä käyttävän ohjelman jakeluehtoja - vain alkuperäinen englanninkielinen versio on oikeudellisesti pätevä. Toivomus kuitenkin on, että tämä käännös auttaa suomen kielen puhujia ymmärtämään GPL-lisenssiä paremmin.

Käännös Mikko Välimäki, elokuu 2007.

Vanhemman GPL-lisenssin käännös suomeksi: GPL-lisenssi, versio 2

GNU YLEINEN LISENSSI (GNU GENERAL PUBLIC LICENSE, GPL-LISENSSI)

Versio 3, 29.6.2007

Tekijänoikeus (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/>

Tämän lisenssidokumentin kirjaimellinen kopioiminen ja levittäminen on sallittua mutta lisenssidokumentin muuttaminen on kielletty.

Johdanto

GPL on ilmainen copyleft-lisenssi tietokoneohjelmille ja muille teoksille.

Yleensä tietokoneohjelmien ja muiden teosten lisenssit on suunniteltu siten, että ne estävät ohjelmien vapaan jakamisen ja muuttamisen. GPL-lisenssi on sen sijaan suunniteltu takamaan käyttäjän vapaudet jakaa ja muunnella kaikkia ohjelman versioita -- lisenssi varmistaa, että ohjelma on vapaa kaikille käyttäjille. Free Software Foundation käyttää GPL-lisenssiä suurimpaan osaan ohjelmistaan; GPL-lisenssi soveltuu myös mihin tahansa muuhun teokseen, jonka tekijä on julkaissut sen tässä kuvatulla tavalla. Kuka tahansa voi käyttää GPL-lisenssiä.

Kun tässä lisenssissä puhutaan vapaasta ohjelmasta, silloin ei tarkoiteta hintaa. GPL-lisenssi on nimittäin suunniteltu siten, että käyttäjälle taataan vapaus levittää kopioita vapaista ohjelmista (ja pyytää halutessaan maksu tästä palvelusta). GPL-lisenssi takaa myös sen, että käyttäjä saa halutessaan ohjelman lähdekoodin, että hän voi muuttaa ohjelmaa tai käyttää osia siitä omissa vapaissa ohjelmissaan, ja että kaikkien näiden tekojen tiedetään olevan sallittuja.

Jotta käyttäjän oikeudet turvattaisiin, lisenssillä asetetaan rajoituksia, jotka estävät ketä tahansa kieltämästä näitä oikeuksia tai vaatimasta niiden luovuttamista. Siksi jokaisen, joka levittää ohjelmakopioita tai muuttaa ohjelmaa, velvollisuutena on kunnioittaa muiden vapauksia.

Jokaisen joka esimerkiksi levittää kopioita GPL-lisenssin alaisesta ohjelmasta, ilmaiseksi tai maksusta, on annettava käyttäjille kaikki oikeudet, jotka hänelläkin on. Jokaisella käyttäjällä on oltava varmasti mahdollisuus saada ohjelman lähdekoodi. Ohjelman käyttäjille on myöskin esitettävä tämän lisenssisopimuksen ehdot, jotta he tietävät oikeutensa.

GPL-lisenssiä käyttävät ohjelmistokehittäjät turvaavat käyttäjien oikeudet kahdella toimenpiteellä: (1) ohjelma suojataan tekijänoikeudella, ja (2) käyttäjille tarjotaan tämä lisenssi, joka antaa laillisen luvan kopioida, levittää ja muuttaa ohjelmaa.

GPL-lisenssi tekee selväksi, että tähän vapaaseen ohjelmaan ei ole takuuta. Tämä on tarpeen ohjelmistokehittäjien ja tekijöiden suojaamiseksi. GPL-lisenssi myös vaatii, että muutetut versiot merkitään muutetuiksi. Näin ohjelman käyttäjien ja myöhempien tekijöiden ongelmia ei virheellisesti voi väittää aiempien tekijöiden aikaansaamiksi.

Jotkin laitteet on suunniteltu estämään käyttäjiä asentamasta ja ajamasta muutettuja ohjelmaversioita niillä vaikka laitteiden valmistajat voivatkin näin toimia. tällainen toimintatapa on perustavasti ristiriidassa sen tavoitteen kanssa, että käyttäjillä on oikeus muutella ohjelmaa. Tätä väärinkäyttöä esiintyy johdonmukaisesti henkilökohtaisissa tuotteissa, jolloin sitä ei voi millään hyväksyä. Niinpä tämä versio GPL-lisenssistä on suunniteltu estämään tämä toimintatapa henkilökohtaisissa tuotteissa. Jos vastaavia ongelmia esiintyy merkittävässä määrin muualla, tätä ehtoa voidaan laajentaa koskemaan myös näitä muita alueita GPL-lisenssin tulevissa versioissa sikäli kuin se on tarpeen käyttäjien oikeuksien suojaamiseksi.

Ohjelmistopatentit uhkaavat jokaista ohjelmaa. Valtioiden ei tulisi sallia patentteja, jotka estävät ohjelmien kehittämisen ja käyttämisen yleiskäyttöisillä tietokoneilla. Niissä valtioissa, jotka tämän sallivat, pyrkimyksenä on välttää se erityinen vaara, että patentit muuttaisivat vapaan ohjelman jonkun yksinoikeudella omistamaksi. Tämän estämiseksi GPL-lisenssi varmistaa, että patentit eivät voi viedä ohjelmien vapautta.

Seuraa tarkat ehdot vapaiden ohjelmien kopioimiselle, levittämiselle ja muuttamiselle.

EHDOT

0. Määritelmät

"Tämä Lisenssi" viittaa GPL-lisenssin versioon 3.

"Tekijänoikeus" tarkoittaa myös tekijänoikeuden kaltaisia lakeja, jotka soveltuvat muun tyyppisiin teoksiin kuten mikropiirimalleihin.

"Ohjelma" viittaa mihin tahansa tekijänoikeudelliseen teokseen, joka on lisensoitu tällä Lisenssillä. "Lisenssinsaaja" tai "vastaanottaja" voi olla yksityishenkilö tai organisaatio.

"Muutella" teosta tarkoittaa sen kopioimista tai sovittamista kokonaan tai osittain siten, että tämä vaatii tekijänoikeudellisen luvan, ei kuitenkaan identtisen kopion tekemistä. Syntyvä teos on "muutettu versio" aiemmasta teoksesta tai se "perustuu" aiempaan teokseen.

"Katettu teos" tarkoittaa joko muuttamatonta Ohjelmaa tai teosta, joka perustuu Ohjelmaan.

"Käsitellä" teosta tarkoittaa mitä tahansa toimenpidettä, joka ilman lupaa merkitsisi suoraa tai epäsuoraa vastuuta tekijänoikeuden loukkauksesta sovellettavan lain mukaisesti, ei kuitenkaan ohjelman suorittamista tietokoneella tai yksityisessä käytössä olevan kopion muuttamista. Käsittelyyn kuuluu kopiointi, levittäminen (muutettuna tai muuttamattomana), yleisön saataville saattaminen, ja joissain maissa myös muut toimenpiteet.

"Asettaa tarjolle" tarkoittaa mitä tahansa käsittelyä, jonka seurauksena muut osapuolet voivat tehdä tai vastaanottaa kopioita. Pelkkä yhteydenpito käyttäjään tietoverkon kautta siten, että kopiota ei siirry, ei ole tarjolle asettamista.

"Oikeudellinen Ilmoitus" on interaktiivisen käyttöliittymän näyttämä helposti tunnistettava ja selvästi erottuva osa, joka (1) näyttää asianmukaisen tekijänoikeusilmoituksen ja (2) kertoo käyttäjälle ettei teokseen ole takuuta (paitsi siinä määrin kuin takuuta annetaan), että teos voidaan asettaa tarjolle tällä Lisenssillä ja miten tämän Lisenssin kopion voi nähdä. Jos käyttöliittymässä on joukko komentoja tai valintoja kuten valikko, selvästi erottuva komento tai valinta täyttää tämän vaatimuksen.

1. Lähdekoodi

"Lähdekoodi" tarkoittaa teoksen suositeltavaa muotoa muutosten tekemistä varten. "Objektikoodi" tarkoittaa teoksen mitä tahansa muuta muotoa kuin lähdekoodia.

"Standardoitu Rajapinta" on joko yleisesti tunnetun standardointijärjestön hyväksymä virallinen standardi tai, jos kysymys on tietylle ohjelmointikielelle sovitetusta rajapinnasta, se on tuolla ohjelmointikielellä työskentelevien ohjelmistokehittäjien laajassa käytössä.

Suoritettavan teoksen "Järjestelmäkirjastot" sisältävät mitä tahansa muuta kuin teoksen kokonaisuutena, joka (a) sisältyy Merkittävän Komponentin tavanomaiseen jakelupakettiin mutta ei ole osa tätä komponenttia ja (b) jonka tarkoitus on vain tehdä teoksen käyttö Merkittävän Komponentin kanssa mahdolliseksi tai implementoida sellainen Standardoitu Rajapinta, jolle on julkisesti saatavissa lähdekoodimuotoinen implementaatio. "Merkittävä Komponentti" tarkoittaa tässä merkittävää ja olennaista komponenttia (kernel, ikkunointijärjestelmä jne.), joka on osa sitä käyttöjärjestelmää, jolla suoritettavaa teosta ajetaan, tai osa kääntäjää, jolla teos tuotetaan, tai osa objektikoodin tulkkia, jolla teos ajetaan.

Objektikoodina olevan teoksen "Vastaava Lähdekoodi" tarkoittaa kaikkea lähdekoodia, joka tarvitaan objektikoodin luomiseksi, asentamiseksi ja (suoritettavan teoksen) ajamiseksi sekä teoksen muuttamiseksi mukaan lukien skriptit, joilla näitä toimenpiteitä hallitaan. Vastaava lähdekoodi ei kuitenkaan sisällä sellaisia teokseen kuulumattomia Järjestelmäkirjastoja tai yleiskäyttöisiä työkaluja tai yleisesti saatavilla olevia ilmaisia ohjelmia, joita käytetään muuttamattomina näihin toimenpiteisiin. Vastaava Lähdekoodi sisältää esimerkiksi rajapintoja määrittelevät tiedostot, jotka liittyvät teoksen lähdekooditiedostoihin. Samoin Vastaavaan Lähdekoodiin kuuluu sellaisten jaettujen kirjastojen ja dynaamisesti linkitettyjen aliohjelmien lähdekoodi, joita teos on nimenomaan suunniteltu tarvitsemaan vaikkapa siten, että näiden aliohjelmien ja teoksen muiden osien välillä on tiivis tiedonvälitys tai kontrollirakenne.

Vastaavan Lähdekoodin ei tarvitse sisältää mitään sellaista, minkä käyttäjä voi luoda uudestaan automaattisesti Vastaavan Lähdekoodin muista osista.

Lähdekoodina olevan teoksen Vastaava Lähdekoodi on tämä sama teos.

2. Perusoikeudet

Kaikki tällä Lisenssillä myönnetyt oikeudet ovat pysyviä ja voimassa niin kauan kuin Lisenssin ehtoja noudatetaan sekä niin kauan kuin Ohjelmaan on olemassa tekijänoikeus. Tämä Lisenssi nimenomaisesti vahvistaa, että lisenssinsaajalla on rajoittamaton oikeus ajaa muuttamatonta Ohjelmaa. Tämä Lisenssi kattaa ohjelman ajamisen tuloksen vain, jos tuloksen sisältönä on katettu teos. Tämä Lisenssi tunnustaa lisenssinsaajalle kuuluvat tekijänoikeuslain mukaiset käyttäjän oikeudet, joihin kuuluvat reilu käyttö sekä sitä vastaavat tekijänoikeuden rajoitukset.

Lisenssinsaaja voi valmistaa, ajaa ja käsitellä katettuja teoksia ilman lisäehtoja niin kauan kuin lisenssi on voimassa ja teoksia ei aseteta tarjolle. Lisenssinsaaja voi asettaa katettuja teoksia tarjolle siinä tarkoituksessa, että muut käyttäjät tekevät teoksiin muutoksia ainoastaan lisenssinantajalle tai että muut käyttäjät antavat lisenssinsaajalle mahdollisuuden ajaa näitä teoksia, sillä ehdolla että lisenssinsaaja noudattaa tämän Lisenssin ehtoja asettamalla tarjolle kaiken sen materiaalin, jonka tekijänoikeus ei ole lisenssinsaajan hallinnassa. Näin ollen ne, jotka valmistavat tai ajavat katettuja teoksia lisenssinsaajan puolesta on toimittava yksinomaan lisenssinantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena. Heidän on toimittava sellaisilla ehdoilla, joiden mukaan he voivat tehdä vain sopimussuhteessa lisenssinsaajaan kopioita materiaalista, johon lisenssinsaajalla on tekijänoikeus.

Tarjolle asettaminen miten tahansa muutoin on sallittu vain alla olevien ehtojen mukaisesti. Alilisensointi on kiellettyä; kohta 10 tekee sen tarpeettomaksi.

3. Käyttäjien oikeuksien suojaaminen teknisiltä suojakeinoilta

Yksikään katettu teos ei ole osa tehokasta teknistä suojakeinoa siten kuin se on määritelty sovellettavan lain mukaan, joka täyttää WIPO:n 20. joulukuuta 1996 hyväksytyn tekijänoikeussopimuksen artiklan 11 asettamat velvoitteet, tai minkä tahansa vastaavan lain mukaan, joka kieltää tai estää teknisten suojakeinojen kiertämisen.

Kun lisenssinsaaja asettaa katetun teoksen tarjolle, hän samalla pitäytyy käyttämästä oikeudellisia keinoja kieltääkseen teknisten suojakeinojen kiertämisen siinä määrin kuin kiertäminen vaikuttaa tässä lisenssissä katetulle teokselle määriteltyjen oikeuksien käyttämiseen. Lisenssinsaaja myös kiistää, että hänen tarkoituksensa olisi rajoittaa teoksen toimintaa tai muutettavuutta siinä tarkoituksessa, että lisenssinsaaja voisi vahvistaa vastoin teoksen käyttäjiä hänen tai jonkun kolmannen oikeuden kieltää teknisten suojakeinojen kierto.

4. Kirjaimellisten kopioiden asettaminen tarjolle

Lisenssinsaajalla on oikeus asettaa Ohjelman lähdekoodin kirjaimellisia kopioita tarjolle sellaisena kuin ne on saatu, millä tahansa välineellä. Ehtona on, että jokaisessa kopiossa on näkyvä ja asianmukainen tekijänoikeusilmoitus; yhtään sellaista ilmoitusta ei poisteta, jossa sanotaan tämän Lisenssin ja minkä tahansa kohdan 7 mukaisen lisäehdon soveltuvan koodiin; yhtään sellaista ilmoitusta ei poisteta, jossa ilmoitetaan takuun puuttuminen; ja kaikille Ohjelman vastaanottajille annetaan kopio tästä Lisenssistä.

Lisenssinsaaja voi pyytää maksun jokaisesta tarjolle asettamastaan kopiosta ja voi halutessaan myydä ohjelmaan takuun.

5. Muutettujen lähdekoodiversioiden asettaminen tarjolle

Lisenssinsaajalla on oikeus asettaa Ohjelmaan perustuva teos, tai muutokset joilla se voidaan tuottaa Ohjelmasta, tarjolle lähdekoodina kohdan 4 mukaisesti sillä edellytyksellä, että seuraavat ehdot täytetään:

 • a) Teoksessa tulee olla näkyvä ilmoitus, jossa sanotaan että lisenssinsaaja on muuttanut sitä sekä muuttamisen asianmukainen päiväys.
 • b) Teoksessa tulee olla näkyvä ilmoitus, jossa sanotaan että se on julkaistu tällä Lisenssillä ja millä tahansa kohdan 7 mukaisella lisäehdolla. Tämä ehto muuttaa kohdan 4 mukaista ehtoa olla poistamatta yhtään ilmoitusta.
 • c) Koko teos on lisensoitava tällä Lisenssillä kelle tahansa, joka saa haltuunsa kopion teoksesta. Näin ollen tämä Lisenssi soveltuu minkä tahansa kohdan 7 mukaisesti sovellettava lisäehdon kanssa koko teokseen ja sen kaikkiin osiin riippumatta siitä miten ne on koottu. Tämä Lisenssi ei salli lisensoida teosta muulla tavalla mutta se ei myöskään tee erikseen saatuja oikeuksia pätemättömäksi.
 • d) Jos teoksessa on interaktiivisia käyttöliittymiä, jokaisen näistä on näytettävä Oikeudellinen Ilmoitus. Jos Ohjelmassa on kuitenkin interaktiivisia käyttöliittymiä, jotka eivät näytä Oikeudellista Ilmoitusta, lisenssinsaajan ei tarvitse muuttaa niitä näyttämään ilmoitusta omaan teokseensa.

Tallennus- tai levitysvälineellä olevaa kokoelmaa, jossa on katettu teos sekä sellaisia tästä erillisiä ja itsenäisiä teoksia, jotka eivät ole vain katetun teoksen laajennuksia tai yhdistetty sen kanssa suuremmaksi ohjelmaksi, kutsutaan "yhdistelmäksi". Edellytyksenä on, että kokoelmaa ja sen tekijänoikeutta ei käytetä rajoittamaan käyttäjien oikeuksia tai pääsyä kokoelmaan enempää kuin mitä sen yksittäiset teokset sallivat. Jos katettu teos on osa yhdistelmää ei johda siihen, että tämä Lisenssi soveltuisi yhdistelmän muihin osiin.

6. Muiden kuin lähdekoodiversioiden asettaminen tarjolle

Lisenssinsaajalla on oikeus asettaa katettu teos objektikoodina tarjolle kohtien 4 ja 5 mukaisesti sillä edellytyksellä, että lisenssinsaaja asettaa myös koneella luettavan Vastaavan Lähdekoodin tarjolle tämän Lisenssin ehtojen mukaisesti jollakin seuraavista tavoista:

 • a) Asettaa objektikoodin tarjolle fyysisessä tuotteessa tai sen osana (mukaan lukien fyysinen jakeluväline) siten, että Vastaa Lähdekoodi seuraa mukana fyysisellä välineellä, jota käytetään yleisesti ohjelmistojen jakelussa.
 • b) Asetttaa objektikoodin tarjolle fyysisessä tuotteessa tai sen osana (mukaan lukien fyysinen jakeluväline) siten, että mukana tulee kirjallinen tarjous, jonka mukaisesti lisenssinantaja antaa kenelle tahansa jonka hallussa on objektikoodi joko (1) kopion kaikesta tuotteeseen sisältyvästä Vastaavasta Lähdekoodista, johon sovelletaan tätä Lisenssiä, fyysisellä tallennusvälineellä, jota käytetään yleisesti ohjelmistojen jakelussa, ja korkeintaan kohtuullisin kustannuksin mitä syntyy lähdekoodin fyysisestä tarjolle asettamisesta; tai (2) pääsyn Vastaavaan Lähdekoodin kopioon verkkopalvelimelta ilmaiseksi. Tarjouksen on oltava voimassa vähintään kolme vuotta ja niin kauan kuin tuotteelle tarjotaan varaosia tai tuotetukea.
 • c) Asettaa objektikoodin yksittäisiä kopioita tarjolle siten, että mukana on kirjallinen tarjous saada Vastaava Lähdekoodi. Tämä vaihtoehto on sallittu vain jos toiminta on satunnaista ja ei-kaupallista, ja vain jos lisenssinsaaja sai objektikoodin vastaavalla tarjouksella kohdan 6b mukaisesti.
 • d) Asettaa objektikoodin tarjolle määrätystä paikasta (ilmaiseksi tai maksua vastaan) ja tarjoaa vastaavasti pääsyn Vastaavaan Lähdekoodiin samalla tavalla ja samasta paikasta ilman lisämaksua. Lisenssinsaajan ei tarvitse vaatia, että vastaanottajat kopioivat Vastaavan Lähdekoodin objektikoodin mukana. Jos objektikoodi on kopioitavissa verkkopalvelimelta, Vastaava Lähdekoodi voi olla samanlaista kopiointimahdollisuutta tukevalla toisella palvelimella (jota hallitsee lisenssinsaaja tai joku kolmas osapuoli) sillä edellytyksellä, että lisenssinsaaja on asettanut objektikoodin oheen selvät ohjeet siitä, mistä Vastaavan Lähdekoodin saa. Lisenssinsaajan velvollisuus on varmistaa, että Vastaava Lähdekoodi on saatavilla niin kauan kuin nämä ehdot tulee täyttää riippumatta siitä, millä palvelimella Vastaava Lähdekoodi on.
 • e) Asettaa objektikoodin saataville vertaisverkkojakeluun sillä edellytyksellä, että lisenssinsaaja ilmoittaa muille vertaisverkon jäsenille mistä objektikoodi ja Vastaava Lähdekoodi on julkisesti saatavilla ilmaiseksi kohdan 6d mukaisesti. Objektikoodin erillistä osaa, joka on Järjestelmäkirjasto ja jonka lähdekoodi ei kuulu Vastaavaan Lähdekoodiin, ei tarvitse liittää mukaan kun objektikoodi tarjotaan saataville.

"Käyttäjän Tuote" on joko (1) "kuluttajatuote", mikä tarkoittaa mitä tahansa fyysistä omaisuutta, jonka tavanomainen käyttö on henkilökohtaista, perheen sisäisestä tai tapahtuu kotona; tai (2) mitä tahansa, mikä on suunniteltu tai myyty sijoitettavaksi asuntoon. Jos kuluttajatuotteen määritelmää täytyy tulkita, kyseessä on lähtökohtaisesti kuluttajatuote. Kun kyseessä on tietyn käyttäjän saama tietty tuote, "tavanomainen käyttö" tarkoittaa tyypillistä käyttötapaa tässä tuoteluokassa riippumatta tietyn käyttäjän asemasta tai siitä miten hän todellisuudessa käyttää tuotetta, olettaa sitä käyttävänsä, tai miten muut olettavat hänen tuotetta käyttävän. Tuotetta pidetään kuluttajatuotteena riippumatta siitä, onko sillä oleellista kaupallista, teollista tai muuta kuin kulutuskäyttöä elleivät nämä muut käyttötavat ole tuotteen ainoita merkittäviä käyttötapoja.

"Asennusohjeet" Käyttäjän Tuotteelle tarkoittavat mitä tahansa menetelmiä, prosesseja, valtuutusavaimia, tai muuta tietoa, jota tarvitaan katetun teoksen muutettujen versioiden asentamiseksi tälle Käyttäjän Tuotteelle ja suorittamiseksi siinä, kun asentaminen tai suorittaminen tapahtuu Vastaavan Lähdekoodin muutetusta versiosta. Ohjeiden on oltava riittäviä varmistamaan, että muutetun objektikoodin toimintaa ei missään tapauksessa estetä tai siihen puututa vain siksi, että muutoksia on tehty.

Tämän kohdan mukaisesti tarjolle asetetun Vastaavan Lähdekoodin mukana on tultava Asennusohjeet, jos lisenssinsaaja asettaa teoksen objektikoodin tarjolle tämän kohdan mukaisesti Käyttäjän Tuotteessa, sen kanssa, tai erityisesti käytettäväksi Käyttäjän Tuotteessa, ja tarjolle asettaminen tapahtuu osana vaihdantatapahtumaa, jossa Käyttäjän Tuotteen hallintaoikeus siirtyy pysyvästi tai määrätyksi ajaksi vastaanottajalle (riippumatta vaihdantatapahtuman luonteesta). Tämä ehto ei sovellu, jos lisenssinsaajalla ja kenelläkään kolmannella osapuolella ei ole mahdollisuutta asentaa muutettua objektikoodia Käyttäjän Tuotteelle (teos on esimerkiksi asennettu ROM-muistiin).

Ehtoon tarjota Asennusohjeita ei kuulu vaatimusta jatkaa tukipalvelun tarjoamista, takuuta, tai päivityksiä teokseen, jota on muutettu tai jonka vastaanottaja on asentanut, taikka Käyttäjän Tuotteeseen, johon teos on asennettu tai jota varten se on muutettu. Verkkoon pääsy voidaan kieltää, jos muutos sellaisenaan vaikuttaa olennaisesti ja vahingollisesti verkon toimintaan tai rikkoo viestinnän sääntöjä ja menetelmiä verkon laajuisesti.

Tämän kohdan mukaisesti tarjolle asetetun Vastaavan Lähdekoodin tai tarjottujen Asennusohjeiden on oltava sellaisessa muodossa, joka on julkisesti dokumentoitu (ja jonka implementaatio on julkisesti saatavilla lähdekoodina) eikä sen avaamiseksi, lukemiseksi tai kopioimiseksi voi edellyttää erityistä salasanaa tai avainta.

7. Lisäehdot

"Lisäoikeudet" ovat ehtoja, jotka tekevät poikkeuksia tämän Lisenssin ehdoista. Lisäoikeudet, joita sovelletaan koko Ohjelmaan, luetaan siten kuin ne olisivat osa tätä Lisenssiä, siinä määrin kuin sovellettava laki sallii. Jos lisäoikeudet soveltuvat vain osaan Ohjelmasta, tuota osaa voi käyttää erikseen noiden oikeuksien mukaisesti, mutta koko Ohjelmaan sovelletaan tämän Lisenssin ehtoja ilman lisäoikeuksia.

Kun lisenssinsaaja asettaa tarjolle kopion katetusta teoksesta, teoksesta tai sen mistä tahansa osasta voidaan poistaa mikä tahansa lisäoikeus. (Lisäoikeudet on voitu kirjoittaa siten, että ne pitää poistaa jos lisenssinsaaja muuttaa teosta tietyllä tavalla.) Lisenssinsaaja voi myöntää lisäoikeuksia sellaiseen aineistoon, jonka hän lisää katettuun teokseen ja johon hänellä on tekijänoikeus tai asianmukainen tekijänoikeudellinen lupa.

Riippumatta muista tämän Lisenssin ehdoista lisenssinsaaja (jos aineiston tekijänoikeudenhaltija antaa siihen luvan) voi täydentää tämän Lisenssin ehtoja sellaiseen aineistoon, jonka hän lisää katettuun teokseen, seuraavilla ehdoilla:

 • a) Kiistää takuun tai rajoittaa vastuuta eri tavoin kuin tämän Lisenssin kohdissa 15 ja 16; tai
 • b) Vaatii, että tekijän nimi tai erikseen osoitetut kohtuulliset oikeudelliset ilmoitukset säilytetään tässä aineistossa tai Oikeudellisessa Ilmoituksessa, joka näytetään niissä teoksissa joissa sellainen on; tai
 • c) Kieltää väärän kuvan antamisen aineiston alkuperästä, tai vaatii että aineiston muutetuista versioista käy sopivalla tavalla ilmi, että ne eroavat alkuperäisestä versiosta; tai
 • d) Rajoittaa aineiston tekijöiden tai lisenssinantajien nimien käyttämistä julkisuuden tavoittelussa; tai
 • e) Kieltää myöntämästä lakiin perustuvia oikeuksia käyttää tavaramerkkejä, toiminimiä, tai palvelumerkkejä; tai
 • f) Vaatii, että kuka tahansa joka asettaa aineistoa (tai sen muutettuja versioita) tarjolle ja ottaa samalla sopimukseen perustuvan vastuun siitä suojaa tällöin aineiston tekijät ja lisenssinantajat kolmannen osapuolen oikeudellisia väitteitä ja toimia vastaan kaikissa sellaisissa vastuutilanteissa, jotka perustuvat suoraan näihin sopimusvastuisiin.

Kaikki muut rajoittavat lisäehdot ovat "lisärajoituksia" kohdan 10 mukaisesti. Lisärajoituksen voi poistaa, jos Ohjelmassa, tai sen osassa, sellaisena kuin lisenssinsaaja sen sai on ilmoitus, jonka mukaan siihen sovelletaan tätä Lisenssiä sekä jotakin lisärajoitusta. Jos lisenssissä on jokin lisärajoitus mutta se sallii uuden lisenssin käytön tai tarjolle asettamisen tällä Lisenssillä, katettuun teokseen voi tällöin lisätä aineistoa tuolla lisenssillä sillä edellytyksellä, että lisärajoitus ei ole voimassa uudessa lisenssissä tai tarjolle asettamisessa.

Jos lisenssinsaaja lisää katettuun teokseen ehtoja tämän kohdan mukaisesti, täytyy asianmukaisiin lähdekooditiedostoihin liittää ilmoitus lisäehdoista, joita sovelletaan kyseisiin tiedostoihin, tai sellainen ilmoitus josta käy ilmi mistä sovellettavat ehdot saa.

Tätä kohtaa sovelletaan olivatpa lisäehdot, oikeuksina tai rajoituksina, ilmoitettu erillisessä lisenssissä tai poikkeuksena tähän Lisenssiin.

8. Päättyminen

Katettua teosta ei saa käsitellä tai muutella muutoin kuin tämän Lisenssin mukaisesti. Katetun teoksen käsittely tai muuttelu muulla tavalla on pätemätöntä ja automaattisesti päättää lisenssinsaajalle tällä Lisenssillä myönnetyt oikeudet (mukaan lukien kohdan 11 kolmannen kappaleen mukaisesti myönnetyt patenttilisenssit).

Jos Lisenssin loukkaus kuitenkin lopetetaan, tietyn tekijänoikeudenhaltijan myöntämää lisenssiä sovelletaan jälleen (a) ehdollisesti kunnes tekijänoikeudenhaltija nimenomaisesti päättää lisenssin lopullisesti, ja (b) pysyvästi jos tekijänoikeudenhaltija ei ilmoita lisenssinsaajalle loukkauksesta sopivalla tavalla 60 päivän kuluessa loukkauksen päättymisestä.

Lisäksi lisenssiä tietyltä tekijänoikeudenhaltijalta sovelletaan jälleen pysyvästi jos lisenssinsaaja lopettaa loukkauksen 30 päivän kuluessa siitä, kun tekijänoikeudenhaltija lähettää lisenssinsaajalle sopivalla tavalla ilmoituksen loukkauksesta ja tämä on ensimmäinen kerta kun lisenssinsaaja saa tiedon Lisenssin loukkauksesta (mitä tahansa teosta kohtaan) tuolta tekijänoikeudenhaltijalta.

Lisenssinsaajan oikeuksien päättyminen tämän kohdan mukaisesti ei päätä niiden oikeuksia, jotka ovat saaneet kopioita tai oikeuksia lisenssinsaajalta tämän Lisenssin mukaisesti. Uutta lisenssiä ei voi saada samaan aineistoon kohdan 10 mukaisesti, jos lisensoidut oikeudet päättyvät eivätkä ne tule jälleen pysyvästi sovellettaviksi.

9. Lisenssiä ei tarvitse hyväksyä kopioiden saamiseksi

Ohjelmasta voi saada kopion ja Ohjelman kopiota voi ajaa ilman että tätä Lisenssiä tarvitsee hyväksyä. Vastaavasti Lisenssiä ei tarvitse hyväksyä, jos katettua teosta käsitellään epäsuorasti sen takia, että kopio saadaan vertaisverkosta. Kuitenkin vain tässä Lisenssissä myönnetään oikeus käsitellä ja muutella katettua teosta. Nämä toimenpiteet loukkaavat tekijänoikeutta, jos tätä Lisenssiä ei hyväksytä. Niinpä muuttamalla tai käsittelemällä katettua teosta lisenssinsaaja ilmaisee hyväksyvänsä tämän Lisenssin.

10. Automaattinen lisensointi myöhemmille vastaanottajille

Aina kun lisenssinsaaja asettaa teoksen tarjolle, vastaanottaja saa automaattisesti lisenssin alkuperäiseltä lisenssinantajalta teoksen ajamiseksi, muuttamiseksi ja käsittelemiseksi tämän Lisenssin mukaisesti. Lisenssinsaajan velvollisuuksiin ei kuulu valvoa, että muut noudattavat tätä Lisenssiä.

"Yksikön vaihdos" tarkoittaa sellaista vaihdantatapahtumaa, jossa organisaation hallinta tai käytännöllisesti koko varallisuus vaihtaa omistajaa tai organisaatio jakautuu tai organisaatiot sulautuvat yhteen. Jos katetun teoksen käsittely johtuu yksikön vaihdoksesta jokainen kyseisen vaihdantatapahtuman osapuoli, joka saa teoksesta kopion, saa myös ne lisenssit teokseen, jotka osapuolen edeltäjällä oli tai mitä tämä voisi antaa edellisen kappaleen mukaisesti. Lisäksi jokainen osapuoli saa oikeuden pitää hallussaan edeltäjältä saatua teoksen Vastaavaa Lähdekoodia, jos edeltäjälle se on tai tämä voi sen saada kohtuullisin vaivalla.

Tässä Lisenssissä myönnettyjen tai hyväksyttyjen oikeuksien käytölle ei saa määrätä lisärajoituksia. Tämä koskee esimerkiksi lisenssimaksua, rojaltia tai muuta maksua tässä lisenssissä myönnettyjen oikeuksien käytölle sekä sellaisen oikeudenkäynnin aloittamista (mukaan lukien ristikanne tai vastakanne), jossa väitetään että patenttivaatimusta loukataan valmistamalla, käyttämällä, myymällä, myyntiin tarjoamalla, tai maahantuomalla Ohjelmaa tai sen osaa.

11. Patentit

"Avustaja" on tekijänoikeudenhaltija, joka hyväksyy Ohjelman tai teoksen, johon Ohjelma perustuu, käytön tämän Lisenssin mukaisesti. Näin lisensoitu teos on tämän avustajan "avustajaversio".

Avustajan "välttämättömiä patenttivaatimuksia" ovat kaikki avustajan omistamat tai hallitsemat patenttivaatimukset, olivatpa ne hänen hallussaan nyt tai vasta tulevaisuudessa, joita loukattaisiin jollain tavalla kun tämän Lisenssin mukaisesti valmistetaan, käytetään tai myydään avustajaversiota. Välttämättömiä patenttivaatimuksia eivät kuitenkaan ole sellaiset, joita loukattaisiin vain muuttelemalla avustajaversiota. Tässä määritelmässä "hallitsemiseen" kuuluu myös oikeus myöntää patentin alilisenssejä sopusoinnussa tämän Lisenssin kanssa.

Jokainen avustaja myöntää lisenssinsaajalle rinnakkaisen ja maailmanlaajuisen patenttilisenssin ilman rojalteja avustajan välttämättömiin patenttivaatimuksiin avustajaversion valmistamiseksi, käyttämiseksi, myyntiin tarjoamiseksi, maahantuomiseksi ja muulla tavoin ajamiseksi, muuttamiseksi sekä käsittelemiseksi.

Seuraavissa kolmessa kappaleessa "patenttilisenssi" on miten tahansa ilmaistu sopimus tai sitoumus sen nimestä riippumatta, jonka mukaan patenttia ei oikeudellisesti valvota (esimerkiksi lupa käyttää patenttia tai sitoumus olla haastamatta patentin loukkauksesta). Patenttilisenssin "myöntäminen" osapuolelle tarkoittaa sellaisen sopimuksen tai sitoumuksen tekemistä, jonka mukaan patenttia ei oikeudellisesti valvota osapuolta vastaan.

Jos lisenssinsaaja asettaa katetun teoksen tarjolle luottaen tietoisesti patenttilisenssiin ja teoksen Vastaava Lähdekoodi ei ole kenen tahansa kopioitavissa ilmaiseksi tämän Lisenssin ehtojen mukaisesti julkiselta verkkopalvelimelta tai muusta helposta lähteestä, tällöin lisenssinsaajan on joko (1) tuotava Vastaava Lähdekoodi saataville; (2) olla ilman tämän patenttilisenssin etuja tämän teoksen osalta; tai (3) laajennettava patenttilisenssi myöhemmille vastaanottajille sopusoinnussa tämän Lisenssin ehtojen kanssa. "Luottaen tietoisesti" tarkoittaa, että lisenssinsaajalla on tosiasiallista tietoa siitä, että ilman patenttilisenssiä yhtä tai useampaa lisenssinsaajan perustellun käsityksen mukaan pätevää patenttia loukattaisiin jossakin maassa, jos katettu teos asetetaan tarjolle siellä tai jos vastaanottaja käyttää katettua teosta siellä.

Jos yksittäisessä vaihdantatapahtumassa tai järjestelyssä katettu teos asetetaan tarjolle tai sitä käsitellään siten, että se saataisiin asetetuksi tarjolle, ja samalla myönnetään patenttilisenssi niille osapuolille, jotka vastaanottavat katetun teoksen, ja tässä lisenssissä valtuutetaan nämä käyttämään, käsittelemään, muuttamaan tai asettamaan tarjolle katetun teoksen tietty kopio, tällöin myönnetty patenttilisenssi on voimassa automaattisesti kaikkien katetun teoksen ja siihen perustuvien teosten vastaanottajien hyväksi.

Patenttilisenssi on "syrjivä", jos siihen ei kuulu tämän Lisenssin myöntämiä oikeuksia, se kieltää käyttämästä näitä oikeuksia, tai jos se sisältää ehtoja jotka edellyttävät, että näitä oikeuksia ei käytetä. Lisenssinsaaja ei saa asettaa katettua teosta tarjolle jos hän sopii ohjelmistoja ammattimaisesti levittävän osapuolen kanssa, että teoksen tarjolle asettamiseksi maksetaan tälle osapuolelle ja samalla tämä osapuoli myöntää syrjivän patenttilisenssin kelle tahansa joka vastaanottaa katetun teoksen lisenssinsaajalta (a) koskien lisenssinsaajan tarjolle asettamia katetun teoksen kopioita (tai näiden kopion kopioita); tai (b) ensisijaisesti koskien tiettyjä tuotteita tai kokoelmia, joihin katettu teos kuuluu, ellei sopimusta tehty tai patenttilisenssiä myönnetty ennen 28. maaliskuuta 2007.

Mikään tässä Lisenssissä ei estä tai rajoita sovellettavan patenttilain mukaisia puolustusargumentteja loukkausväitteitä vastaan kuten että lisenssi on myönnetty hiljaisesti ilman nimenomaista sopimusta.

12. Muista vapauksista ei luovuta

Tämän Lisenssin ehdoista ei saa poiketa, vaikka lisenssisaajalle annettaisiin ehtoja (tuomioistuimen päätöksellä, sopimuksella tai muutoin), jotka ovat ristiriidassa tämän Lisenssin kanssa. Jos katetun teoksen tarjolle asettaminen ei ole mahdollista siten, että samanaikaisesti toimitaan sekä tämän Lisenssin että joidenkin muiden soveltuvien velvoitteiden mukaisesti, tällöin katettua teosta ei saa asettaa lainkaan tarjolle. Jos esimerkiksi lisenssinsaaja suostuu ehtoihin, joiden mukaan hänen tulee kerätä rojalteja Ohjelman tarjolle asettamisesta niiltä, joille lisenssinsaaja asettaa Ohjelman tarjolle, tällöin ainut tapa täyttää sekä nuo ehdot että tämä Lisenssi on olla asettamasta Ohjelmaa lainkaan tarjolle.

13. Käyttö GNU Affero General Public Licensen (Affero GPL-lisenssi) kanssa

Riippumatta tämän Lisenssin muista ehdoista lisenssinsaajalla on oikeus linkittää tai yhdistää katettu teos yhdeksi teoskokonaisuudeksi sellaisen teoksen kanssa, joka on lisensoitu Affero GPL-lisenssillä, ja asettaa näin syntynyt teos tarjolle. Tämän Lisenssin ehdot pysyvät voimassa katettuun teokseen, mutta Affero GPL-lisenssin kohdan 13 erityisehtoja verkkokäytöstä sovelletaan teoskokonaisuuteen sellaisenaan.

14. Lisenssin tarkistetut versiot

Free Software Foundation voi julkaista aika ajoin korjattuja tai uusia versioita GPL-lisenssistä. Näiden uusien versioiden henki on yhtenevä nykyisen version kanssa, mutta ne saattavat erota yksityiskohdissa ottaen huomioon uusia ongelmia ja huolenaiheita.

Jokaiselle versiolle annetaan ne muista erottava versionumero. Jos Ohjelmassa sanotaan, että siihen sovelletaan tiettyä GPL-lisenssin versiota tai "mitä tahansa myöhempää versiota", lisenssinsaaja saa valita, käyttääkö tätä tiettyä vai jotakin Free Software Foundationin myöhemmin julkaisemaa versiota Lisenssistä. Jos Ohjelma ei mainitse GPL-lisenssin versiota, tällöin voidaan valita mikä tahansa Free Software Foundationin julkaisema versio.

Jos Ohjelmassa sanotaan, että kolmas osapuoli voi päättää mitä GPL-lisenssin tulevaa versiota sovelletaan, tällöin jos kolmas julkisesti ilmoittaa tai hyväksyy tietyn version, lisenssinsaajalla on oikeus valita tuo versio pysyvästi.

Myöhemmissä lisenssiversioissa voi olla lisäoikeuksia tai erilaisia oikeuksia. Yhdellekään tekijälle tai tekijänoikeuden haltijalle ei kuitenkaan määrätä lisävelvoitteita sillä perusteella, että lisenssinsaaja noudattaa myöhempää versiota.

15. Ei takuuta

Tälle Ohjelmalle ei anneta takuuta lain sallimissa rajoissa. Ellei kirjallisesti muuta osoiteta, tekijänoikeudenhaltija tai muut osapuolet tarjoavat Ohjelman "sellaisena kuin se on" ilman minkäänlaista takuuta, ilmaistua tai hiljaista, sisältäen, muttei tyhjentävästi, hiljaisen takuun kaupallisesti hyväksyttävästä laadusta ja soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Lisenssinsaajalla on kaikki riski Ohjelman laadusta ja suorituskyvystä. Jos ohjelma osoittautuu virheelliseksi, kaikki huolto- ja korjauskustannukset ovat lisenssinsaajan vastuulla.

16. Vastuunrajoitus

Ellei laista tai kirjallisesta sopimuksesta muuta johdu, tekijänoikeuden haltija ja kuka tahansa kolmas osapuoli, joka muuttaa Ohjelmaa tai asettaa Ohjelman tarjolle kuten edellä on sallittu, eivät ole missään tilanteessa vastuussa lisenssinsaajalle yleisistä, erityisistä, satunnaisista tai seurauksellisista vahingoista (sisältäen, muttei tyhjentävästi, tiedon katoamisen, tiedon vääristymisen, lisenssinsaajan tai kolmansien osapuolten menetykset ja ohjelman puutteen toimia minkä tahansa toisen ohjelman kanssa), jotka aiheutuvat ohjelman käytöstä tai siitä, että ohjelmaa ei voi käyttää, siinäkin tapauksessa, että tekijänoikeuden haltija tai kolmas osapuoli olisi saanut tietoonsa kyseisten vahinkojen mahdollisuuden.

17. Kohtien 15 ja 16 tulkinta

Jos yllä esitetyt takuun kieltäminen ja vastuun rajoittaminen eivät ole sovellettavan oikeuden mukaisesti päteviä, tuomioistuinten on sovellettava paikallista oikeutta siten, että se poistaa mahdollisimman täydellisesti kaiken siviilioikeudellisen vastuun Ohjelmasta, ellei takuuta tai vastuuta ole myyty Ohjelman kopion mukana.

EHTOJEN LOPPU

Miten näitä ehtoja voi soveltaa uusiin ohjelmiin?

Jos uuden ohjelman kehittäjä haluaa, että siitä on mahdollisimman paljon hyötyä yleisölle, silloin paras keino päästä tähän päämäärään on tehdä ohjelmasta vapaa. Tällöin kuka tahansa voi muuttaa ja levittää ohjelmaa edelleen näiden ehtojen mukaisesti.

Jos näin halutaan toimia, ohjelmaan voidaan lisätä seuraavat ilmoitukset. On turvallisinta liittää ne jokaisen lähdekooditiedoston alkuun, jotta takuun puuttuminen tulee tehokkaimmin selville; lisäksi jokaisessa tiedostossa tulisi olla vähintäänkin "tekijänoikeus"-rivi sekä viite täydelliseen tekijänoikeusilmoitukseen.

<rivi, jossa sanotaan ohjelman nimi ja selitetään lyhyesti mitä se tekee.>
Tekijänoikeus (C) <vuosi> <tekijän nimi>

Tämä on vapaa ohjelma: tätä ohjelmaa saa levittää edelleen ja muuttaa Free Software Foundationin julkaiseman GNU General Public Licensen (GPL-lisenssi) version 3 tai (valinnan mukaan) myöhemmän version ehtojen mukaisesti

Tätä ohjelmaa levitetään siinä toivossa, että se olisi hyödyllinen mutta ilman mitään takuuta; edes hiljaista takuuta kaupallisesti hyväksyttävästä laadusta tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Katso GPL- lisenssistä lisää yksityiskohtia.

Tämän ohjelman mukana pitäisi tulla kopio GPL-lisenssistä. Jos näin ei ole, katso <http://www.gnu.org/licenses/>.

Lopuksi lisätään yhteistiedot sähkö- ja paperipostilla.

Jos ohjelma on interaktiivinen, siihen voi lisätä esimerkiksi seuraavanlaisen lyhyen ilmoituksen, joka tulostuu kun ohjelma käynnistyy interaktiiviseen tilaan:

Tekijänoikeus (C) <vuosi> <tekijän nimi>
Tällä ohjelmalla ei ole mitään takuuta; nähdäksesi yksityiskohdat kirjoita "näytä t".
Tämä on vapaa ohjelma ja sen levittäminen edelleen on sallittu tietyin ehdoin; nähdäksesi yksityiskohdat kirjoita "näytä c".

Mielikuvituksellisten komentojen "näytä t" ja "näytä c" tulee näyttää asiaankuuluvat kohdat GPL-lisenssistä. Luonnollisesti käytetyt komennot voivat olla jotakin muuta kuin "näytä t" tai "näytä c"; graafisessa käyttöliittymässä käytettäisiin "Tietoja tästä ohjelmasta" -valintaa.

Tekijän tulee saada työnantajalta (jos hän työskentelee ohjelmoijana) tai oppilaitokseltaan, jos sellainen on, allekirjoitus "tekijänoikeuden luovutukseen", jos se on tarpeellinen. Tästä ja GPL-lisenssin soveltamisesta sekä noudattamisesta saa lisätietoja katsomalla .

GPL-lisenssi ei salli ohjelman ottamista osaksi yksinoikeudella omistettuja ohjelmia. Jos ohjelma on aliohjelmakirjasto, voi olla käytännöllisempää, että yksinoikeudella omistetut ohjelmat saavat linkittää kirjastoon. Jos tämä halutaan sallia, silloin tulee käyttää GNU Lesser General Public Licenseä (LGPL-lisenssi) tämän Lisenssin sijasta. Lue kuitenkin ensin <http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.html>.


Turre Legal - Etusivu - Hedman Partners