Turre Legal

Jutta Partanen, Avustava lakimies, Turre Legal

Jutta Partanen on yhtiöoikeuteen erikoistunut lakimies, joka on erityisen kiinnostunut start-upeista ja immateriaalioikeuksista. Hänen tehtäviinsä Turrella kuuluu mm. yritysten avustaminen työntekijän palkkaamista koskevissa kysymyksissä sekä yhtiöoikeuteen liittyvät tehtävät. 

Koulutus

Jutalla on kansainvälinen tausta, sillä hän on suorittanut sekä oikeustieteen kandidaatin että maisterin tutkinnot arvostetuissa yliopistoissa Englannissa.  Opinnoissaan hän erikoistui kansainväliseen yritysjuridiikkaan (International Business Law).  Pro gradu- tutkielmassaan Jutta keskittyi Aasian arvopaperimarkkinoiden kehitykseen ja sääntelyyn liittyviin ongelmakohtiin. Lisäksi hän on opiskellut Helsingin yliopistossa oikeustiedettä, ja on myös pätevöitynyt toimimaan lakimiehenä Suomessa.

Työkokemus

Jutalla on kokemusta monipuolisista toimeksiannoista sekä Suomesta että ulkomailta. Hän on työskennellyt Arabiemiraateissa kasvuyrityksessä sekä Kiinassa keskisuurissa asianajotoimistoissa pääasiallisesti immateriaalioikeuksien ja yhtiöoikeudellisten tehtävien parissa.  Suomessa Jutta on puolestaan työskennellyt avustavana lakimiehenä konsultointiyrityksessä sekä harjoittelijana asianajotoimistossa, joissa hän sai kokemusta mm. yritysjärjestelyihin, riidan ratkaisuun sekä rikos- ja työoikeuteen liittyvistä tehtävistä. Lisäksi Jutalla on kokemusta myös erilaisista kansainvälisistä projekteista.