Henri Almgren

Lakimies

Henri Almgren on riidanratkaisuun sekä teknologia- ja sopimusoikeuteen erikoistunut lakimies. Henrillä on laaja ja monipuolinen työkokemus erikokoisten teknologiayritysten toimeksiantojen hoitamisesta.

Koulutus

Henri opiskeli oikeustiedettä Lapin yliopistossa (OTM, 2019) keskittyen erityisesti sopimus- ja prosessioikeuteen. Maisteritutkielmassaan Henri tutki ohjelmistotoimittajan sopimusvastuuta sekä sen rajoittamista asiakaskohtaisissa ohjelmistotoimituksissa.

Työkokemus

Henri on työskennellyt Turre Legalilla vuodesta 2016. Henrillä on kokemusta muun muassa teknologia-, sopimus-, työ-, ja yhtiöoikeudellisten toimeksiantojen hoitamisesta. Ennen Turre Legalia Henri työskenteli helsinkiläisessä asianajotoimistossa avustaen asianajajaa riita-asioissa.

Muuta

Henri on suorittanut asianajajatutkinnon vuonna 2018. Henri on Lakimiesliiton sekä IT-oikeuden yhdistyksen jäsen, ja hän tuntee ohjelmistojen toimitustavat sekä teknisestä, että juridisesta näkökulmasta.


Blogissa