Ella Heinonen

Juristi, yhtiö- ja sopimusoikeus

Ella Heinonen on yhtiö- ja sopimusoikeuteen sekä yritysjärjestelyihin erikoistunut juristi (OTM). Ella aloitti Turre Legalilla helmikuussa 2020, jota ennen hän toimi juristina suuren liikejuridiikkaan keskittyneen asianajotoimiston yhtiöoikeudesta sekä yrityskaupoista ja -järjestelyistä vastaavassa tiimissä.

Koulutus

Ella opiskeli oikeustieteen maisterin tutkinnon Turun yliopistossa. Hän on valmistunut vuonna 2017 ja suoritti opintoja myös Örebron yliopistossa Ruotsissa. Opinnoissaan Ella erikoistui yhtiö- ja sopimusoikeuteen.

Työkokemus

Opintojensa aikana Ella on työskennellyt harjoittelijana eri tuomioistuimissa, kuten Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa, korkeimmassa oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa sekä liikejuridiikkaan keskittyvissä asianajotoimistoissa. Tämän lisäksi Ella on opintojensa aikana toiminut esimerkiksi pienryhmäopettajana LexKursseilla (Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan pääsykokeeseen valmistavat kurssit).

Muuta

Ellan työkielet ovat suomi ja englanti. Vapaa-aikanaan Ellan löytää useimmiten lenkkipolulta, kallioseinämältä tai joogaamasta.